Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten  > Productterugroepingen > Terugroeping van Nestlé

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen (stoffen die een allergie of intolerantie veroorzaken) Waarschuwingen van fraudegevallen Persberichten Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Productterugroeping Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.07.2017


10/07/2017
Terugroeping van Nestlé

Terugroeping van een lot Nestlé CERELAC koekjesmeel voor fruitpapjes 800g.
Probleemstelling : overschrijding van de normen voor benzo(a)pyreen en PAK.RECHTZETTING VAN HET LOTNUMMER : TERUGROEPING UIT VOORZORG VAN HET LOT L-70080291 VAN NESTLE CERELAC KOEKJESMEEL VOOR FRUITPAP 800g.

Op 30 juni jl. heeft Nestlé België uit voorzorg een lot van NESTLE CERELAC koekjesmeel voor fruitpapjes 800g uit de handel gehaald. Deze terugroepactie had betrekking moeten hebben op lot L-70080291 in plaats van lot L-70740291. In overleg met het FAVV roepen wij het lot L-70080291 terug uit de markt.


Dit lot heeft een datum van minimale houdbaarheid tot 07/2018.
Deze terugroepactie heeft geen betrekking op andere lotnummers van Nestlé CERELAC koekjesmeel voor fruitpapjes 800g, 250g en Glutenvrij 300g.
(De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de onderzijde van de verpakking: ”Ten minste houdbaar tot einde”).

Deze maatregel wordt genomen nadat er overschrijding van benzo(a)pyreen en PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) werd vastgesteld in dit specifieke lot. PAK’s zijn contaminanten die veelvuldig in de natuur voorkomen en waarvan sporen in de voeding kunnen teruggevonden worden.

Gezien Nestlé geen enkele concessie doet met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van haar producten, werd besloten het eerder genoemde lot uit voorzorg uit de handel te halen. Wij verontschuldigen ons bij onze consumenten en wij zetten alles in het werk om een gelijkaardige situatie in de toekomst te voorkomen.

Voor meer informatie naar onze consumenten toe:
Telefoonnummer: 0800 98016 of +32 2 5295450

Wij verzoeken consumenten die een CERELAC koekjesmeel voor fruitpapjes 800g in hun bezit hebben van lot code L-70080291, deze niet langer te gebruiken en de onderzijde van de doos uit te knippen, met houdbaarheidsdatum, barcode en lot code, vergezeld van naam, adres en bank gegevens (I-BAN rekeningnummer), op te sturen naar:
CERELAC
C/O HighCo Data
BP 12794
1733 Asse.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet