Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Algemene fytosanitaire wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Algemene fytosanitaire wetgeving 

Europese wetgeving

Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.

(Nummer CELEX - 32000L0029 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
 

Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico's bestaan.

(Nummer CELEX - 32008R0690 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
 

Bericht betreffende wijzigingen in de fytosanitaire wetgeving:
- die ingaan vanaf 01/09/2008 (PDF)
- die ingaan vanaf 01/04/2009 (PDF)

- die ingaan vanaf 17/12/2014 (PDF)

- die ingaan vanaf 01/01/2018 (PDF)

- die ingaan vanaf 01/06/2018 (PDF)

   
   

Belgische wetgeving

KB van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen [BS 31/08/2005]
(Nummer NUMAC - 2005022636 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   
  MB van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht. [BS 04-09-1996]
(Nummer NUMAC - 1996016140 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
   
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.05.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet