Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Fytosanitaire invoercontroles
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Fytosanitaire controles bij invoer vanuit Derde landen 

Wetgeving

 • KB van 17/02/2005 tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan planten, plantaardige producten of andere materialen afkomstig uit derde landen vergezeld moeten gaan [BS 24/02/2005]
  (Nummer NUMAC - 2005022142 - voor de gecoördineerde wetgeving)
 • KB van 25/04/2017 betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie [BS 12/05/2017]
  (Nummer NUMAC - 2017011956 - voor de gecoördineerde wetgeving)
 

   
   

Procedure betreffende de fytosanitaire invoercontroles

 

   
   
Uitzondering voor het invoeren en in het verkeer brengen van schadelijke organismen, planten, plantaardig materiaal ander materiaal voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerzaamheden.
 

 
   
Informatie per product
   
  Groenten en fruit

   Zie ook:

   
 

Planten bestemd voor opplant

 • Omzendbrief met betrekking tot  fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

   
  Verpakkingshout
 • Mededeling (PDF) : verpakkingshout en stuwhout in de havens en luchthavens
 • Fytosanitaire invoercontrole van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van gespecificeerde goederen die beantwoorden aan de douanecodes GN 2514, 2515, 2516, 6801, 6802, 6803 00, 6907 en 7210 van oorsprong uit China
  • Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire invoercontrole van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van gespecificeerde goederen die beantwoorden aan de douanecodes GN 2514, 2515, 2516, 6801, 6802, 6803 00, 6907 en 7210 van oorsprong uit China
  • Besluit 2013/92/UE van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China
   (Nummer CELEX - 32013D0092 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
  • Versterkte fytosanitaire controles op verpakkingshout van natuursteen geïmporteerd uit China : presentatie van de vergadering van 12/03/2013 met de sector (PDF)
  • Algemene voorwaarden voor de invoer van verpakkingshout dat alle soorten goederen begeleidt (ISPM15-norm)
   • Het document dat kan doorgegeven worden aan de Chinese leveranciers van natuursteen is beschikbaar in het Engels op de website van de Europese Commissie
   • Zie eveneens het advies van 11/06/2009 hieronder
 • Bericht van 11/06/2009 betreffende de invoereisen voor houten verpakkingsmateriaal (PDF)
 • Bericht van 20/08/2008 betreffende een eerste vondst van Aziatische boktorren (Anoplophora) in België en de controles op houten verpakkingsmateriaal.

          (zie ook Export)

   
 

   
   
Informatie per land
 • Zwitserland
  Bericht van 06/04/2004 (PDF) aan de in- en uitvoerders van planten, plantaardige producten en andere materialen uit of naar Zwitserland.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.09.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet