Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Intracommunautaire handel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten


Plantenpaspoorten

Wat is een plantenpaspoort?
   
Omzendbrief met betrekking tot de aangifte door buitenlandse operatoren van in België gelegen percelen waarop paspoortplichtige planten worden geteeld (PCCB/S1/641723)
   
Het telen en verhandelen van plantuitjes (Persbericht van 05/10/2009)
   
Verplicht plantenpaspoort voor planten bestemd voor opplant van Quercus ssp naar Groot-Britannië en Ierland (08/04/2015)
   
Bericht aan de producenten van waardplanten van bacterievuur
   
Nieuwe eisen met betrekking tot het binnenbrengen van producten en verpakkingen van coniferenhout uit Portugal in samenhang met de verspreiding van dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus)

Naar boven


Intra-EU fytosanitair communicatiedocument (IPCD)

Omzendbrief betreffende het intra-EU fytosanitair communicatiedocument (IPCD) (PCCB/S4/673795)

Naar bovenFytosanitaire controle vanconsumptieaardappelen

Medeling - Versterkte fytosanitaire controles voor consumptieaardappelen binnengebracht uit Polen (13/10/2016)

Bijlage - Officieel Polse certificaat (PDF)


Naar boven


Fytosanitaire controle van pootgoed (hoevepootgoed inbegrepen) en zaaizaden

K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV
   
Voorschriften voor de productie en het gebruik van hoevepootgoed (in toepassing vanaf 2011) :
   
Bericht over de fytosanitaire risico's die samenhangen met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen (30/01/2017) (PDF)
   
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor genenbanken en laboratoria voor in-vitrovermeerdering van planten van Solanum L. (PCCB/S1/DME/974554)
   
Bericht over de verplichtingen in het geval van splitsing van partijen van gecertificeerd aardappelpootgoed (23/03/2017) (PDF)
   
Bericht aan de landbouwers die aardappelpootgoed in groep aankopen (PDF)

Naar boven


Bemonstering op aardappelcysteaaltjes

Bericht aan de siertelers en de telers van groenteplantgoed - KB van 22/06/2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje
   
Mededeling aan de aardappeltelers - K.B. van 22/06/2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje
   
Epitrix spp. : Bericht aan de handelaars en verwerkers van aardappelen van oorsprong uit Spanje of Portugal: gevaar op insleep van Epitrix spp.

Naar boven


Epitrix spp.

Bericht aan de handelaars en verwerkers van aardappelen van oorsprong uit Spanje of Portugal: gevaar op insleep van Epitrix spp.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet