Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Sensibiliseringsactie van het FAVV in de gemeente ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Sensibiliseringsactie van het FAVV in de gemeente Andenne : goede resultaten na aangekondigde controles (23/02/2018)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in de gemeente Andenne : 78% van de gecontroleerde zaken behaalde een gunstig resultaat. Amper bij 3% werden kleine inbreuken vastgesteld.

Zoals aangekondigd bij de voedingsbedrijven van Andenne (distributiesector), is er in deze gemeente van maandag 22 januari tot vrijdag 26 januari 2018 een controleactie georganiseerd door het Voedselagentschap.

Een tiental controleurs van het Voedselagentschap hebben zich in de straten van Andenne begeven en hebben 174 voedingszaken uit de distributiesector gecontroleerd. Daarbij waren 31 grootkeukens, 61 horecazaken, 66 kleinhandelszaken en 16 ambulante voedingszaken (kramen).

Deze zaken werden op voorhand over de controleactie gewaarschuwd door het FAVV en de gemeente van Andenne. Ze werden eveneens uitgenodigd voor een informatiesessie die uitlegde hoe een controle verloopt, met onder andere enkele “good tips” over voedselveiligheid. De samenwerking met de gemeente Andenne verliep daarbij uitstekend. Een veertigtal verantwoordelijken van voedingszaken hebben de vorming bijgewoond.

De sensibiliseringsactie heeft vruchten afgeworpen : 78% van de gecontroleerde zaken behaalde een gunstig resultaat, amper 3% liep een sanctie op voor kleine inbreuken (voornamelijk op het vlak van hygiëne, het niet respecteren van bewaartemperaturen en de afwezigheid van een procedure met betrekking tot het communiceren van allergeneninformatie). Deze inbreuken hielden geen direct gevaar in voor de gezondheid van de consument. Geen enkele zaak werd dan ook gesloten. 19% van de gecontroleerde zaken hebben een waarschuwing gekregen voor kleine inbreuken die bij de controle werden vastgesteld.

Zoals bij de niet aangekondigde controles, zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opnieuw controle krijgen tot ze zich in orde hebben gesteld.

De voedingszaken in de distributiesector die een vorming door het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleidingscel : http://www.afsca.be/vcb/voorlichtingscel/      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet