Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Sanitaire toestand rundertuberculose en blauwtong in België
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht voor de sector


Sanitaire toestand rundertuberculose en blauwtong in België (08/12/2017)

1. RUNDERTUBERCULOSE – 4e en 5e haard.

Op 29 november en 1 december 2017 zijn een 4e en 5e haard van rundertuberculose bevestigd.
Haard 4 is een “vleesvee – afmestbedrijf – handelaarstal – exporteerder” in West-Vlaanderen, met een 200-tal runderen.
Haard 5 is een “vleesvee – afmestbedrijf” in Limburg, met een 40-tal runderen.

De haarden 2 tot 5 zijn allemaal ontdekt in het kader van het epidemiologisch onderzoek dat gestart werd na vaststelling van de eerste haard in de provincie Antwerpen, eind juli 2017. Het feit dat er in de 5 haarden 2 bedrijven zijn die ook actief zijn in de veehandel, maakt dat er een groot aantal contactbedrijven werden opgenomen in het epidemiologisch onderzoek.


2. BLAUWTONG – nog geen zonering in België.

Het Franse onderzoek in navolging van de recente haard van blauwtong serotype 8 in Moselle op 03 november 2017, heeft tot op heden geen circulatie van het virus aangetoond. Er is dus nog geen gereglementeerde zone in België na de haard in Moselle die minder dan 150 km van onze grens gesitueerd is.

Momenteel is er nergens in België een gereglementeerde zone, maar de situatie kan ieder moment veranderen, hetzij door de vaststellingen in Frankrijk, hetzij door het opduiken van het virus in België (er bestaat met name een risico van het “importeren” van het virus via de veehandel!)
Het FAVV blijft daarom bij zijn aanbeveling om de dieren te laten vaccineren tegen blauwtong en om de grootste voorzichtigheid voor de bewegingen van runderen afkomstig van de gereglementeerde zones te vertonen.

Voor meer details inzake blauwtong: zie nieuwbrief nr.207 van november 2017:
http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter207_nl.asp

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet