Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB's. Blokkering en onderzoek van een leghennenbedrijf. (16/10/2017)

In het kader van zijn jaarlijks controleprogramma heeft het FAVV een routine monstername uitgevoerd in een nieuw gestart bio-leghennenbedrijf. De analyses tonen niet alleen een overschrijding van de norm aan voor PCB’s (polychloorbifenyl), maar de resultaten wijzen op een mogelijk risico voor de gezondheid van de consument. Het desbetreffende lot eieren heeft de code 0BE3133 en werden in verschillende detailhandels in België verdeeld. Consumenten die eieren van dit lot hebben wordt gevraagd om die niet te verbruiken en ze terug te brengen naar de winkel.

Zodra de contaminatie in het legkippenbedrijf was vastgesteld, heeft het FAVV meteen de eieren geblokkeerd en is er een onderzoek gestart in het bedrijf om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Op dit moment zijn de eieren van dit bedrijf niet alleen in het bedrijf zelf maar ook bij de afnemers geblokkeerd. Ook de winkels zijn ingelicht en zijn een uit de handel name van deze eieren gestart. De meest waarschijnlijke piste om deze besmetting te verklaren is de grond waarop de kippen vrij konden rondlopen, dit wordt verder onderzocht.

De PCB’s zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens. Het FAVV houdt het risico op besmetting met PCB’s in de voedselketen scherp in de gaten. Elk jaar neemt het Agentschap stalen van voedingswaren en dierenvoeder.
In 2017 heeft het Agentschap tot nu toe 925 stalen genomen, waar 100% conform waren.

Naar aanleiding van het vaststellen van deze besmetting en met het oog op de bescherming van de consument vraagt het voedselagentschap om na te gaan of zij eieren hebben waarop de code 0BE3133 gedrukt staat en vraagt hen deze eieren niet te consumeren.
Deze eieren werden in verschillende detailhandels in België verhandeld.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.10.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet