Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Voedselveiligheid, de gezondheid van bijen, dierenziektes ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Voedselveiligheid, de gezondheid van bijen, dierenziektes of antibioticaresistentie houden u bezig?
Het FAVV licht deze thema’s toe op haar stand op de beurs van Libramont
(27/07/2017)

Wat kan ik als landbouwer of dierenarts doen tegen antibioticaresistentie? Waarom en hoe spant de federale overheid zich in om de bijenpopulatie op peil te houden? Wat zijn de gouden regels voor voedselveiligheid? Het Voedselagentschap verwelkomt u van vrijdag 28 juli tot en met maandag 31 juli op de landbouwbeurs van Libramont om deze en nog een resem andere onderwerpen toe te lichten. Bovendien organiseren we een wedstrijd, waarbij er elke dag twee mandjes met streekproducten te winnen zijn.

Naar goeie gewoonte tekent het Voedselagentschap ook dit jaar weer present voor de landbouwbeurs van Libramont, die elk jaar meer dan 220.000 bezoekers verwelkomt. Het FAVV voorziet een stand ‘dierengezondheid’, waar dierenartsen en houders van dieren met hun vragen over antibioticaresistentie terecht kunnen. Imkers komen er dan weer te weten wat de federale overheid doet om hun bijen in een goede gezondheid te houden. Daarnaast houdt het FAVV een wedstrijd waarbij er elke dag twee mandjes met streekproducten te winnen zijn.

“Voor kleine producenten die met vragen zitten over de wetgeving in verband met voedselveiligheid en hoe ze die moeten toepassen, is onze begeleidingscel aanwezig”, zegt Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV. “Die brengt kleine producenten samen die hetzelfde onderwerp opwerpen en helpt hen. Maar de begeleidingscel organiseert evengoed opleidingen rond specifieke thema’s.”

De landbouwsector kan in elk geval mooie resultaten voorleggen: tijdens onze inspecties in 2016 behoorde de sector weer tot de beste leerlingen van de klas. Zowel bij de zuivelproducenten als de houders van dieren behaalde bijna 95 procent een gunstig resultaat. In onze analyses op residuen van geneesmiddelen en pesticiden was zelfs zo’n 98 procent in orde. Bovendien geeft de sector het FAVV steeds meer de duim omhoog: de voorbije 4 jaar nam de tevredenheid over onze dienstverlening met bijna 10 procent toe.

Op onze tweede stand kunnen ook consumenten terecht met al hun vragen over voedselveiligheid. Wat die vervaldatum op een verpakking betekent bijvoorbeeld? En of je het na die datum nog mag eten? Het maakt een groot verschil of er ‘te gebruiken tot’ (TGT) dan wel ‘ten minste houdbaar tot’ (THT) op het label staat. Toch blijkt uit een enquête van het WIV dat amper 3 op de 10 Belgische consumenten het onderscheid kennen. Met een spel op tablets maakt het Voedselagentschap op haar stand het verschil tussen beide glashelder.

“We verwachten talloze bezoekers en wensen alvast iedereen veel plezier op de beurs”, zegt Herman Diricks.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet