Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriep : stand van zaken
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Vogelgriep : stand van zaken
Maatregelen in Brunehaut en Rumes na een besmetting in Frankrijk
Planning van de opheffing van bepaalde zones in België

(04/07/2017)

Er is een besmetting met het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais). Gezien de nabijheid met België en rekening houdend met de Europese wetgeving heeft het FAVV specifieke maatregelen ingesteld in Brunehaut en Rumes (Henegouwen).
Daarnaast worden de komende dagen de tijdelijke bufferzones in Saint Ode, Soignies, Zuienkerke, Quièvrain en Ath opgeheven, evenals de beschermingsgebieden in Oostkamp en Menen. Het toezichtsgebied in Oostkamp en in Menen blijft wel gelden.

Het aantal vermoedelijke gevallen van vogelgriep neemt af. De algemene trend ziet er wat beter uit”, zegt federaal minister van Landbouw Willy Borsus. “Dankzij de strikte toepassing van maatregelen hebben we tot nu toe kunnen vermijden dat de ziekte zich verder verspreidt. Dat is bemoedigend, maar we moeten waakzaam blijven. Het gevaar is immers - nog - niet helemaal geweken.

Er is in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais) een haard van vogelgriep (H5N8) vastgesteld vlakbij de grens met België. Door de nabijheid omvat het toezichtsgebied van 10 km rond de Franse haard een deel van de Belgische gemeenten Brunehaut en Rumes. Het FAVV stelt dan ook de nodige maatregelen in:
- Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.
- De houders van vogels en pluimvee in deze zones moeten hun burgemeester binnen de 72 uur een inventaris bezorgen die per soort aangeeft hoeveel dieren er aanwezig zijn.
Deze maatregelen zullen minstens 30 dagen van kracht zijn in de toezichtsgebied rond Brunehaut en Rumes. De afbakening van deze zone is te raadplegen op de website van het FAVV.

Daarnaast worden de komende dagen de maatregelen in bepaalde tijdelijke bufferzones en beschermingsgbieden in België opgeheven. De toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen blijven wel nog altijd van kracht. Onderstaande data zijn echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld. Controleer daarom steeds onze website: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.
o 4/7 : opheffing bufferzone in Saint-Ode en Soignies
o 5/7: opheffing bufferzone in Zuienkerke
o 6/7: opheffing bufferzone in Quiévrain.
o 6/7 omzetting beschermingszone van 3km in Oostkamp in 10km zone
o 7/7: omzetting beschermingszone van 3km in Menen in 10km zone
o 7/7: opheffing bufferzone in Ath

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp
Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet