Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > XXX
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Vogelgriep bij hobbykippen in de provincie Luxemburg (01/06/2017)

Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is opnieuw vastgesteld bij hobbykippen van een hobbyhouder in Wellin (provincie Luxemburg). Een deel van deze gemeente is aangeduid als tijdelijke bufferzone. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden. In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “ Hoewel het vogelgriepvirus momenteel nog weinig circuleert in Europa, worden we toch opnieuw geconfronteerd met een besmetting bij een hobbyhouder. De professionele sector is niet betrokken, maar we moeten waakzaam blijven. Het strikt toepassen van de voorgeschreven maatregelen in de bufferzone is dan ook erg belangrijk om de besmetting niet verder te verspreiden. De risico-evaluatie, die mijn diensten hebben uitgevoerd, geeft aan dat het op dit ogenblik niet nodig is om bijkomende maatregelen te nemen in de rest van het land.”

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting?

Gezien het virus is aangetroffen bij hobbypluimvee en de omstandigheden op dit ogenblik – ondanks deze nieuwe besmetting – minder risicovol zijn dan bij eerdere besmettingen, neemt het FAVV enkel bijkomende maatregelen in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly, die aangeduid worden als tijdelijke bufferzone. In deze bufferzone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzone moeten alle pluimvee en vogels ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd. Het risico is weliswaar toegenomen, maar bereikt zeker niet het niveau van enkele maanden geleden. De preventieve maatregelen, die het ganse jaar door van toepassing zijn, zijn dan ook voldoende. Deze permanente preventieve maatregelen leggen onder meer voorwaarden op voor wat betreft openbare markten en verzamelingen van pluimvee en vogels. Ook zijn de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones, waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Hoe is de situatie met vogelgriep momenteel?

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is in oktober 2016 door trekvogels vanuit Azië geïntroduceerd in Europa. Dit virus heeft zich in de daaropvolgende maanden verspreid overal in Europa en is daarbij vastgesteld in meer dan 1.150 professionele pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en dierparken. Het heeft ook tienduizenden wilde vogels gedood. Sinds april zijn er maar een klein aantal besmettingen meer vastgesteld, maar het virus is nooit helemaal verdwenen uit wilde vogels. Af en toe komt het vanuit dit reservoir opnieuw terecht bij gehouden pluimvee. Zo zijn er in de afgelopen weken sporadisch besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen in Engeland en Italië en ook bij wilde vogels in Nederland.

In ons land werden in februari en maart 2017 een besmetting bij een hobbyhouder van sierpluimvee in Lebbeke en 4 gevallen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies. Tussen 10 november 2016 en 19 april 2017 waren in heel België een aantal bijkomende maatregelen van kracht om het hoge risico van vogelgriep op te vangen.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.


- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp



      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet