Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie Rixensart, Genval en ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controleactie Rixensart, Genval en Rosières: Resultaten (30/05/2017)

Van 15 tot en met 19 mei werd in Rixensart, Genval et Rosières een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden.

Een vijftigtal personen waren aanwezig op de opleidings- en informatiesessie die voorafgaand aan de controles door de betrokken gemeenten in samenwerking met het FAVV georganiseerd werd. Deze open en didactische aanpak heeft als doel de operatoren te helpen de regelgeving i.v.m. voedselveiligheid beter te begrijpen om in regel te kunnen zijn en veilige producten te kunnen verzekeren voor de consument. De bedoeling is ook om de deelnemers vertrouwd te maken met een controle door het FAVV.

7 controleurs van de Lokale Controle Eenheid Waals-Brabant hebben 129 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd (57 horecazaken, 23 grootkeukens, 27 detailhandelszaken, 2 ambulante zaken, evenals 8 slagers, 1 viswinkel, 3 frituren en 8 bakkers).

77% van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat op vlak van hygiëne.

De ongunstige resultaten hebben hoofdzakelijk geleid tot een waarschuwing (in 8 op de 10 gevallen), en in enkele gevallen tot een proces-verbaal. De belangrijkste tekortkomingen waren gerelateerd aan de hygiëne en de traceerbaarheid van levensmiddelen. Tijdens deze actie werden 4 kg levensmiddelen in beslag genomen. Vier bedrijven beschikten niet over een toelating van het FAVV. Ter herinnering: alle bedrijven in de voedselketen moeten voor de opstart bij het FAVV geregistreerd zijn. Meer info hierover vindt u op http://www.favv.be/erkenningen/.

Alle operatoren die een ongunstig resultaat behaalden, zullen opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Het FAVV dankt de gemeenten Rixensart, Genval et Rosières voor de goede samenwerking en moedigt alle bedrijven in de voedselketen aan om er steeds over te waken dat de voedselveiligheid gegarandeerd blijft, zeker in periodes met erg warm weer.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet