Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controle-actie Amay, Esneux, Nandrin en Neupré: Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controle-actie Amay, Esneux, Nandrin en Neupré: Resultaten (22/05/2017)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in de gemeenten Amay, Esneux, Nandrin et Neupré.

Van 24 tot en met 29 april werd in Amay, Esneux, Nandrin en Neupré een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden.

135 personen waren aanwezig op de 4 opleidings- en informatiesessies die door de betrokken gemeenten in samenwerking met het FAVV georganiseerd werden voor de controles. De infosessies hebben als doel de operatoren te helpen de regelgeving i.v.m. voedselveiligheid beter te begrijpen om in regel te kunnen zijn en veilige producten te kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd ook het verloop van een controle van het FAVV besproken.

17 controleurs van de Lokale Controle Eenheid Luik hebben 211 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd (68 horecazaken, 41 grootkeukens, 41 detailhandelszaken, 33 ambulante zaken, 15 cafés evenals 7 slagers en 3 bakkers).

69% van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat op vlak van hygiëne.

Een aanzienlijk aantal van de gecontroleerde bedrijven beschikte niet over de correcte registratie bij het FAVV. Ter herinnering, alle professionele activiteiten in de voedselketen dienen geregistreerd te worden bij het FAVV voor de aanvang van de activiteiten.
Meer informatie.

De ongunstige resultaten hebben hoofdzakelijk geleid tot een waarschuwing (in 9 op de 10 gevallen), maar ook, in enkele gevallen, tot een proces-verbaal. De belangrijkste tekortkomingen waren gerelateerd aan de hygiëne en de goede staat van de lokalen, het respecteren van de temperaturen, het autocontrolesysteem en de afwezigheid van een geldige toelating.

Tijdens de actie diende één bedrijf tijdelijk gesloten te worden als gevolg van een erbarmelijke hygiëne en werden 30 kg levensmiddelen in beslag genomen.

Alle operatoren die een ongunstig resultaat behaalden, zullen opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.
      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet