Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in de distributiesector te...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Het FAVV vormt, informeert en controleert.
Aangekondigde controleactie in de distributiesector te Rixensart, Genval en Rosières
(04/05/2017)

Van 15 tot 19 mei 2017 organiseert het Voedselagentschap een aangekondigde controleactie in de distributiesector in de gemeenten Rixensart, Genval en Rosières.

Het doel van een "aangekondigde controleactie" bestaat erin, de operatoren ertoe aan te zetten om altijd en overal in orde te zijn op het vlak van voedselveiligheid. Zo kan er voldaan worden aan de verwachtingen van de consument en is de voedselveiligheid ten allen tijd gegarandeerd, ongeacht of er controles zijn.
De actie past ook in een aanpak gebaseerd op het informeren en sensibiliseren van de operatoren die actief zijn in de voedselketen, en in het bijzonder de kleinhandelaars van de B2C-sector. In dit kader organiseert het Agentschap vormings- en informatiesessies en dit met de waardevolle hulp van de gemeenten.

Op 3 april werd door de 3 betrokken gemeenten en het Voedselagentschap – de voorlichtingscel en de Lokale Controle-Eenheid Waals-Brabant – een opleidings- en informatiesessie georganiseerd. Er waren 50 aanwezigen.
De regelgeving i.v.m. voedselveiligheid werd door de voorlichtingscel op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken. Daarnaast werd ook door een controleur uitleg gegeven over het verloop en de belangrijkste punten van een inspectie om de bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op het controlebezoek van het FAVV. En natuurlijk werd er, zoals steeds, voldoende tijd uitgetrokken om te antwoorden op vragen.

De checklists die gebruikt worden voor de controles kunnen worden geraadpleegd op de website van het Agentschap.
www.favv.be > Professionelen > Check-lists "Inspecties" > Distributie

Alle hulpmiddelen die het FAVV ter beschikking stelt van de operatoren zijn ook beschikbaar op onze website:Controles


Van 15 tot 19 mei zullen acht controleurs van de Lokale Controle-eenheid Waals-Brabant ongeveer 150 inrichtingen uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen controleren: slagers, bakkers, detailhandels, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven, schoolkantines, enz.

Journalisten die dit wensen kunnen een controle volgen tijdens deze aangekondigde actie. Op deze manier kunnen de gemeenschap en de consumenten geïnformeerd worden over de dagelijkse werking van het FAVV. Geïnteresseerde journalisten kunnen de woordvoerder van het FAVV hiervoor contacteren.

Na afloop van de actie zullen de resultaten van de controleactie gecommuniceerd worden.

Wij nodigen de operatoren die vragen hebben over deze actie uit contact op te nemen met de Lokale Controle-eenheid van Waals-Brabant op het nummer 081/20.62.00 of per e-mail: info.brw@favv.be.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet