Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controle-actie Ieper: Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controle-actie Ieper: Resultaten (06/04/2017)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in Ieper.

Van maandag 13 maart tot en met zaterdag 18 maart werd in Ieper een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden. Twintig inspecteurs en controleurs van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) West-Vlaanderen hebben 385 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd.

De samenwerking met de stad Ieper verliep uitstekend. Op twee voorbereidende vormingsmomenten - op uitnodiging van en met de logistieke steun van stad Ieper - waren 240 operatoren aanwezig. De meeste bedrijven waren dus goed geïnformeerd en voorbereid. Dit blijkt ook uit de resultaten.

84% van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

176 horecabedrijven, 46 gemeenschapskeukens, 142 detailhandels en 21 kermis- of marktkramen werden gecontroleerd.

In totaal werden 51 waarschuwingen (13%) en 13 processen-verbaal (3%) opgesteld. De maatregelen waren voornamelijk te wijten aan inbreuken op de vlak van hygi├źne, infrastructuur, temperatuurbewaking, etikettering, rookverbod en de afwezigheid van een toelating.

Geen enkele vestiging werd gesloten omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. 22 kg voedingsmiddelen werden in beslag genomen tijdens deze actie.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet