Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > De Voorlichtings- en Begeleidingscel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Een nieuwe site voor de Voorlichtings- en Begeleidingscel (04/04/2016)

Een nieuwe website werd gelanceerd als informatie- en meldpunt voor de vulgarisatie van de wettelijke vereisten en de begeleiding van de kleine ondernemingen en zelfstandigen actief in de voedingssector: http://www.favv-afsca.fgov.be/vcb/!

Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van operatoren uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Zij richt zich tot kleine inrichtingen die vaak moeilijkheden ondervinden om zich in regel te stellen met de reglementering. In mei 2015 werd hieraan op vraag van Minister Borsus een luik "Begeleiding van kleine ondernemingen” toegevoegd. De Voorlichtings- en begeleidingscel is sinds de komst van nieuwe medewerkers actief in het helpen van kleine producenten om te voldoen aan de reglementering, het beantwoorden van hun vragen en het aanbieden van begeleidingsoplossingen in samenwerking met de partners van het platform.

De nieuwe website van de Voorlichtings- en begeleidingscel geeft een overzicht van de lopende begeleidingsprojecten, de opleidingen en initiatieven van de cel, alsook de resultaten van de studieprojecten. Daarnaast zal de website in de toekomst ook nuttige en praktische informatie bevatten voor kleine ondernemingen die zich in een ontwikkelings- of diversificatiefase bevinden.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.04.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet