Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Bericht aan ondernemingen die gecontacteerd zouden ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Bericht aan ondernemingen die gecontacteerd zouden worden om een verplichte en betalende opleiding voedingshygiëne en HACCP te volgen (24/03/2016)

Het FAVV werd op de hoogte gebracht van het feit dat enkele operatoren actief in de voedselketen in België telefonisch gecontacteerd werden door een firma die opleidingen hygiëne en HACCP aanbiedt. Zogezegd om zich in orde te stellen voor het FAVV zouden de gecontacteerde operatoren verplicht een opleiding HACCP moeten volgen. Ze worden gevraagd zich in te schrijven via een website (www.ocs-formation.com). Om de inschrijving te bevestigen wordt een aanzienlijke som geld gevraagd. Volg deze misleidende instructies in geen geval.

Het FAVV keurt deze praktijk ten stelligste af en vraagt aan de operatoren om niet in te gaan op dit vormingsaanbod. Geen enkele opleiding HACCP is verplicht in België. Het Agentschap organiseert zelf gratis opleidingen die kunnen gevolgd worden op vrijwillige basis. Inschrijven hiervoor kan enkel via onze website www.favv.be.

Het FAVV zal klacht indienen bij de FOD Economie.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.03.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet