Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fraude met Braziliaans vlees: genomen maatregelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fraude met Braziliaans vlees: het FAVV verscherpt de controle (21/03/2017)

Het Voedselagentschap verscherpt de controle op de invoer van vlees uit Brazilië in het kader van het Europese antwoord op het fraudeschandaal in dat land. Bij deze fraude in Brazilië zijn ook bedrijven betrokken die vlees en vleesproducten mogen uitvoeren naar Europa.

Het FAVV volgt de fraude met het Braziliaanse vlees van nabij op. Maandag heeft de Europese commissie informatie overgemaakt, waardoor het Agentschap meer specifieke actie kan ondernemen. Tot op heden werd, bovenop de documentencontrole die gebeurt bij elke lading die via de grensinspectieposten in de Belgische havens passeert, 34% van de aangevoerde loten ook fysiek gecontroleerd en werden er monsters genomen van meer dan 10 % van de loten. Het Voedselagentschap heeft nu deze controles nog aangescherpt. Ladingen van de verdachte Braziliaanse bedrijven worden geblokkeerd. Elke andere lading vlees uit Brazilië wordt aan strengere invoercontroles onderworpen, inbegrepen fysieke controles.

De Commissie coördineert de maatregelen zodat een uniforme aanpak gegarandeerd wordt overal in de EU. Dezelfde maatregelen als in de Belgische havens werden ook in de andere Europese havens gevraagd. De Europese commissie van haar kant heeft het nodige gedaan om de in de fraude genoemde bedrijven te schorsen voor verdere uitvoer naar Europa.

Deze gecoördineerde Europese aanpak moet garanderen dat het ingevoerde vlees aan dezelfde strenge sanitaire eisen voldoet die ook gelden voor vlees dat in de EU zelf geproduceerd wordt. De maatregelen, genomen in de Belgische havens, passen in dit kader.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet