Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controle-actie Gembloux: Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controle-actie Gembloux: Resultaten (09/03/2017)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in de gemeente van Gembloux.

Van 20 tot en met 24 februari werd in Gembloux een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden. 7 inspecteurs en controleurs van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) Namen hebben 181 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd.

In samenwerking met het FAVV werd door de gemeente Gembloux een opleidings- en informatiesessie georganiseerd. Er waren 95 aanwezigen. De regelgeving i.v.m. voedselveiligheid werd op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken.
Ook werd uitleg gegeven over het verloop en de belangrijkste punten van een inspectie. De deelnemers waren dus goed geïnformeerd en voorbereid. De samenwerking met de stad Gembloux verliep trouwens uitstekend.

69% van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

Er werden 68 bedrijven in de horeca, 34 gemeenschapskeukens, 68 klein- en groothandelszaken en 11 ambulante zaken gecontroleerd.

In totaal werden 51 waarschuwingen (28 %) en 5 processen-verbaal (3 %) opgesteld. De maatregelen waren voornamelijk te wijten aan inbreuken met betrekking tot hygi├źne en de staat van de lokalen, temperatuurbewaking, het autocontrolesysteem en de afwezigheid van een geldige toelating.
Geen enkele vestiging werd gesloten omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. 23 kg voedingsmiddelen werden in beslag genomen.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet