Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Het verslag van het Rekenhof van de audit ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Het verslag van het Rekenhof van de audit “Autocontrole van de operatoren in de voedselketen – Omkadering door het FAVV” -standpunt van het FAVV (02/03/2017)

In de periode 2013-2014 heeft het Rekenhof een audit rond de “Autocontrole van de operatoren in de voedselketen – Omkadering door het FAVV” uitgevoerd. Het FAVV heeft alle medewerking verleend aan deze audit en is zich ten zeerste bewust van het nut van audits door derde partijen.

Tijdens de audit is echter gebleken dat er tussen het Rekenhof en het FAVV geen consensus bestond over de interpretatie van het begrip autocontrole, de Europese regelgeving m.b.t. de implementatie van de autocontrole in de voedselketen en de controle hierop door de bevoegde overheid. De conclusies van de audit, waarvan het rapport nu gepubliceerd werd, zijn gebaseerd op cijfers van 2013. De situatie op het terrein is ondertussen ook geëvolueerd in vergelijking met deze tijdens de audit.

Onafgezien hiervan werden de aanbevelingen van het Rekenhof grondig onderzocht door het FAVV na ontvangst van het voorlopige verslag in 2016.

Eerst en vooral wenst het FAVV te benadrukken dat het van oordeel is dat in het algemeen de EU regelgeving wel degelijk op de juiste wijze en voldoende streng gecontroleerd wordt. Sinds 2013 werd het FAVV 14 keer gecontroleerd door experten in de materie van de EU met bevredigende resultaten. Daarnaast werden door de EU ook 2 studiebezoeken, 5 informatieve missies en 1 opvolgingsaudit uitgevoerd in dezelfde periode.

Op alle aanbevelingen van het Rekenhof werd een reactie geformuleerd en voor een aantal ervan werd een actie voorgesteld. Er werd aangegeven hoe tussen 2013 en nu de systemen van het FAVV aangepast werden waardoor een aantal aanbevelingen niet langer van toepassing waren. Voor de aanbevelingen die nog uitgebreidere controles met zich mee brengen of bijkomende administratieve verplichtingen, wat in tegenspraak is met het beleid van de huidige regering inzake administratieve vereenvoudiging, werden in het door het FAVV voorgestelde plan geen acties opgenomen. Wegens de budgettaire beperkingen kon ook niet ingegaan worden op alle vragen met betrekking tot de aanpassing van de IT systemen.

Het is niet onbelangrijk dat er sinds deze audit reeds enkele jaren voorbijgegaan zijn en dat het FAVV als dynamische organisatie sindsdien een aantal wijzigingen heeft ondergaan. Er zal met de nodige aandacht voor de bescherming van de voedselveiligheid en in de lijn van het beleid van de regering gekeken worden welke aanbevelingen momenteel nog relevant zijn.


      Contactpersoon voor de pers :
      Philippe Houdart
      philippe.houdart@favv.be
      Tel. : 0478 50 01 72


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet