Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aanstelling van een nieuwe directeur communicatie bij...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aanstelling van een nieuwe directeur communicatie bij het FAVV (24/02/2017)

De functie van Directeur communicatie van het FAVV zal voortaan waargenomen worden door Mevrouw Katrien Beullens.

Mevrouw Katrien Beullens, van opleiding doctor in de bio-ingenieurswetenschappen en sinds 2010 werkzaam als experte voor het DG Controlebeleid van het FAVV, zal verantwoordelijk zijn voor de dienst communicatie van het FAVV. Zij volgt in deze functie Mevrouw Lieve Busschots op, die vanaf 1 maart zal genieten van een welverdiend pensioen.

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe Nederlandstalig woordvoerder, zal deze taak uitgevoerd worden door de Heer Philippe Houdart, die nu reeds optrad als vervanger van Mevrouw Lieve Busschots.

Wij danken Mevrouw Lieve Busschots en wensen haar veel succes in haar nieuwe leven.      Contactpersonen voor de pers :
      Katrien Beullens - katrien.beullens@favv.be - Tel. : 0471 80 04 76
      Philippe Houdart - philippe.houdart@favv.be - Tel. : 0478 50 01 72

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet