Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > CPE-bacteriën gevonden in varkenvlees
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


CPE-bacteriën gevonden in varkenvlees (24/02/2017)

Carbapenemase producerende bacteriën (CPE-bacteriën) werden teruggevonden in varkensgehakt van een kleinhandel in België in het kader van de monitoring van de antibioticaresistentie van indicatorkiemen. Deze informatie werd gepubliceerd in een recent rapport van EFSA en ECDC. Carbapenem is een antibioticum dat niet mag worden gebruikt bij voedselproducerende dieren in Europa en dus ook niet in België. Vermoedelijk gaat het om een cross-contaminatie van het vlees met de CPE-bacteriën veroorzaakt tijdens de productie, of door een persoon die drager was van CPE-bacteriën. Het rapport vermeldt een heel laag voorkomen van CPE-bacteriën op vlees en levende dieren in Europa.

De controles uitgevoerd op stalen die werden genomen tijdens de verplichte monitoring van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren in België (zowel stalen in het bedrijf als in het slachthuis) hebben tot nu toe geen CPE bacteriën op levende dieren gevonden. De resultaten van deze monitoring die ook gepubliceerd zijn in het EFSA-ECDC rapport tonen een significante dalende trend aan in de prevalentie van resistente bacteriën (indicatorkiemen) in varkens en kalveren tegen verschillende antibiotica in België.

AMCRA (Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België), het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) wensen te benadrukken dat in de laatste jaren veel inspanningen werden geleverd in België in de strijd tegen antibioticaresistentie. De sectoren en de overheid hebben zich geëngageerd om verder inspanningen te leveren voor een verminderd gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Reductiedoelstellingen werden vastgelegd en concrete acties worden genomen bij alle betrokken partijen om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren. In 2017 wordt gestreefd naar een daling van 50% van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders, tegen 2020 moet het gebruik van antibiotica gedaald zijn met 50% en het gebruik van de kritische belangrijke antibiotica met 75% ten opzichte van het referentiejaar (2011). Sinds 2011 is het antibioticagebruik bij dieren al met 16% gedaald. In 2016 werd daarenboven een convenant afgesloten tussen de betrokken overheid en de sectoren om de inspanningen nog verder te versterken en de samenwerking te verbeteren. Ook werd het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde wettelijk streng aan banden gelegd.


Voor meer informatie:

- AMCRA: Jeroen Dewulf (0476/49 70 40; Jeroen.Dewulf@Ugent.be)
- FAVV: Philippe Houdart (0478/50 01 72)
- FAGG: Bart Hoet (02/528 41 57)

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet