Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controle-actie Beringen: Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controle-actie Beringen: Resultaten (13/02/2017)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in Beringen.

Van woensdag 25 januari tot en met dinsdag 31 januari werd in Beringen een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden. Tien inspecteurs en controleurs van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) Limburg hebben 278 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd.

De samenwerking met de stad Beringen verliep uitstekend. Op 9 januari werd door de stad Beringen in samenwerking met het Voedselagentschap een vormingssessie georganiseerd, er waren 56 aanwezigen.

81 % (226) van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

Er werden 49 cafés, 42 restaurants, 17 gemeenschapskeukens, 4 frituren, 80 kleinhandelszaken, 13 bakkers, 10 slagers, 10 supermarkten en 53 marktkramen gecontroleerd.

Toch werden ook 33 waarschuwingen (12 %) en 19 processen-verbaal (7 %) uitgeschreven. De maatregelen waren voornamelijk te wijten aan inbreuken met betrekking hygiëne van lokalen, temperatuurbewaking, etikettering, autocontrole en de afwezigheid van een toelating.

Geen enkele operator werd gesloten omwille van een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet