Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > XXX
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling voor de landbouwpers


Facturatie Fonds Runderen 2016 (24/01/2017)

Het FAVV heeft vastgesteld dat bij de facturatie 2016 voor de jaarlijkse bijdrage aan het Fonds rundvee als gevolg van een computerfout een aantal foutieve facturen verstuurd zijn. Het FAVV stelt alles in het werk om dit zo snel mogelijk te corrigeren en er zal een herberekening gebeuren voor alle betrokkenen.

De veehouders waar er een verschil vastgesteld wordt, zullen in de loop van de maand februari een correctie ontvangen (creditnota of bijkomende factuur).

Voor diegenen die reeds betaald hebben is het bijgevolg niet nodig om in deze gevallen een bezwaarschrift in te dienen, de nodige rechtzetting volgt automatisch in de loop van februari 2017. Zij die nog niet betaald hebben kunnen wachten totdat zij een nieuw bericht gekregen hebben.

Het FAVV excuseert zich voor het ongemak dat dit met zich meebrengt en doet er alles aan om dit in de toekomst te vermijden.
      Contact:
      Dienst facturatie - Fonds runderen
      02/211 92 64

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.01.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet