Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in de distributiesector te ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Het FAVV vormt, informeert en controleert
Aangekondigde controleactie in de distributiesector te Gembloux
(13/01/2017)

Van 20 tot 24 februari 2017 organiseert het Voedselagentschap een aangekondigde controleactie in de distributiesector in de gemeente Gembloux.

Het doel van een "aangekondigde controleactie" bestaat erin, de operatoren ertoe aan te zetten om altijd en overal in orde te zijn op het vlak van voedselveiligheid. Zo kan er voldaan worden aan de verwachtingen van de consument en is de voedselveiligheid ten allen tijd gegarandeerd, ongeacht of er controles zijn. De actie past ook in een aanpak gebaseerd op het informeren en sensibiliseren van de operatoren die actief zijn in de voedselketen, en meer in het bijzonder van de kleinhandelaars van de B2C-sector.
In dit kader organiseert het Agentschap vormings- en informatiesessies en dit met de waardevolle hulp van de gemeenten.

Opleidingssessie door de voorlichtingscel en informatiesessie door de Provinciale Controle-eenheid Namen.

In samenwerking met de Gemeente Gembloux wordt op 23 januari een opleidings- en informatiesessie georganiseerd.
De regelgeving ivm voedselveiligheid wordt door de voorlichtingscel op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken.
Een controleur geeft uitleg over het verloop en de belangrijkste punten van een inspectie om de bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op het controlebezoek van het FAVV. En natuurlijk wordt er, zoals altijd, voldoende tijd uitgetrokken om te antwoorden op vragen.

De checklists die gebruikt worden voor de controles kunnen worden geraadpleegd op de website van het Agentschap.
www.favv.be > Professionelen > Check-lists "Inspecties" > Distributie

Alle hulpmiddelen die het FAVV ter beschikking stelt van de operatoren zijn ook beschikbaar op onze website:Controles

Van 20 tot 24 februari zullen 8 controleurs ongeveer 230 inrichtingen uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen controleren: slagers, bakkers, detailhandels, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven, schoolkantines, enz.

Journalisten die interesse hebben om de opleiding en/of de controles te volgen kunnen contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV. Na afloop van de actie zullen de globale resultaten bekend gemaakt worden.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet