Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Delegatie van bepaalde controles aan de Gewesten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Delegatie van bepaalde controles aan de Gewesten: nota betreffende zaaizaden (03/01/2017)

n het kader van de delegatie van bepaalde fytosanitaire controles aan de Gewesten (KB 10/10/2003 - Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren), vindt u hierbij een nieuwe verdeling van taken tussen het FAVV en eerdergenoemden voor wat betreft de controles van de landbouw-, groenten- en boszaden:

- Bedrijven die plantenpaspoortplichtige zaaizaden produceren of verhandelen: het FAVV neemt alle taken met betrekking tot de jaarlijkse controles en de controles betreffende de afgifte van de erkenningen op zich.

- Bedrijven die zaden uitvoeren waarvoor een fytosanitair certificaat nodig is: de Gewesten leveren de fytosanitaire certificaten af voor alle soorten zaaizaden die geproduceerd of verhandeld worden door volgende bedrijven en voor al hun vestigingseenheden:
o SESVANDERHAVE N.V.\S.A. (2.121.422.860)
o AGRO SEED SERVICE B.V.B.A. (2.078.668.626)
o LIMAGRAIN BELGIUM NV (2.062.036.094)
o BAYER CROPSCIENCE (2.204.708.842, 2.204.708.941, 2.207.731.381, 2.207.731.480)
o COSUCRA-GROUP WARCOING S.A. – CHICOLINE (2.156.513.896)
o CRAW – Centre de recherches agronomiques de Wallonie

Bij alle andere bedrijven wordt de fytosanitaire certificering bij uitvoer uitsluitend door het FAVV gedaan.


- Bedrijven die zaaizaden waarvoor een fytosanitair certificaat nodig is naar de Russische Federatie uitvoeren: de fytosanitaire certificering wordt door het FAVV uitgevoerd.      Directie Plantengezondheid en Veiligheid van de Plantaardige producten
      DG Controlebeleid
      FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.01.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet