Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Haard van rundertuberculose op melkveebedrijf in de provincie Limburg: Stand van zaken (31/08/2015)

België is op Europees niveau sinds 2003 officieel vrij (minder dan 1 op 1000 bedrijven getroffen door de ziekte) van rundertuberculose. Toch worden elk jaar wel enkele haarden bij rundvee vastgesteld, net zoals in een groot aantal andere officieel tuberculosevrije landen.

Op 30 juli 2015 werd een haard bevestigd in de provincie Limburg nadat bij een rund van dit bedrijf in het slachthuis letsels van tuberculose werden vastgesteld.
Op het besmette bedrijf werden direct 180 dieren getest. Omwille van het grote aantal besmette (63) en verdachte (58) dieren werden alle runderen op bevel afgeslacht. Het ganse bedrijf wordt gereinigd en ontsmet.

De 162 contactbedrijven (zij die in het verleden dieren hebben aangevoerd naar het besmette bedrijf of ontvangen hebben van dit bedrijf) werden onder bewaking geplaatst.


Resultaten onderzoeken 162 contactbedrijven op 28/08/2015:


• 114 bedrijven hebben opnieuw het “tuberculose vrij” statuut , alle maatregelen werden opgeheven
• op 30 bedrijven moet een tweede tuberculinatie of een bacteriologisch onderzoek gebeuren
het statuut “opgeschort” wordt hier vervangen door het statuut “verdacht”
• 18 bedrijven wachten nog op de definitieve en volledige resultaten en behouden dus voorlopig het statuut “opgeschort”

Meer info op http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/tuberculose/

      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet