Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Resultaten controle-actie op SUSHI - bereidingen. Horeca...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Resultaten controle-actie op SUSHI - bereidingen. Horeca en de distributie. (27/11/2014)

Het Voedselagentschap maakt hierbij de resultaten bekend van een controle-actie op “Sushi” in de loop van de maand oktober. De bedoeling was een evaluatie van de microbiologische kwaliteit van de sushibereidingen. Deze actie verliep tegelijkertijd en verspreid over alle Provinciale Controle-Eenheden, dus over heel België.

Er werden 110 monsternames geprogrammeerd voor een microbiologische analyse.
Direct na de monstername werd het staal in een koelbox voorzien van koelelementen en een datalogger ( opname temperatuurcurve). Zo kunnen de koelingomstandigheden onder controle gehouden worden tot bij aankomst in het labo waar de analyse direct opstarten. Alles verliep zonder problemen en ook alle resultaten zijn beschikbaar.

Voor deze actie werden monsters genomen in de distributiesector en de horeca. In geen enkel staal werden pathogenen of toxines teruggevonden.

Toch was 1 monster van slechte microbiologische kwaliteit, er werd E. coli teruggevonden, maar wel geen ziekteverwekker. Deze aanwezigheid wijst op een gebrek aan hygiëne in het bereidingsproces.

In een officiële verwittiging werd het betrokken bedrijf aangemaand zijn autocontrolesysteem aan te passen en zo de algemene hygiëne, de kwaliteit van zijn basisproducten, zijn opslag en distributie te verbeteren.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet