Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Insecten op je bord: hoe veilig is dit?
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN
Insecten op je bord: hoe veilig is dit?

De Hoge Gezondheidsraad en het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) hebben een advies uitgebracht over de vraag of het eten van insecten al dan niet zonder risico’s is voor de gezondheid.


Alternatieve bron van eiwitten
Gezien de productie van dierlijke eiwitten vragen doet rijzen rond milieuproblematiek, het wereldvoedselvraagstuk, de (overmatige) consumptie, etc., winnen alternatieve bronnen van voedingseiwitten steeds meer aan belang. Eetbare insecten zijn vrij voedzaam. Ze bevatten eiwitten (met een samenstelling vergelijkbaar met die van vlees), vitamines, mineralen en vetzuren.

Insecten eten in Europa
Wereldwijd worden er ruim 1.500 insectensoorten als eetbaar voor de mens beschouwd. Hoewel het eten van andere geleedpotigen, zoals kreeften en garnalen, in West-Europa gebruikelijk is en deze als lekkernij worden gezien, is het eten van insecten eerder ongebruikelijk en wordt het als bizar ervaren. Toch worden in sommige streken van Europa reeds insecten in voedsel verwerkt. Voorbeelden zijn de meikeversoep die in Frankrijk en Duitsland werd gegeten, de lokale traditie in de Noord-Italiaanse regio Carnia om de zoete krop van Zygaena dagmotten te eten en de casu marzu, een kaas uit Sardinië bereid met vliegenlarven.

Mogelijke gevaren
Insecten kunnen soms stoffen bevatten die een risico inhouden voor de gezondheid. In het advies wordt meer uitleg gegeven over de mogelijke microbiële, chemische, allergene en fysische gevaren bij het eten van de insectensoorten die op de Belgische markt aangetroffen worden. De gevaren zijn afhankelijk van de insectensoort, de kweekomstandigheden (voeder en omgeving) en de verdere verwerking.

Aanbevelingen
De mogelijke gevaren kunnen grotendeels onder controle gehouden worden door het correct toepassen van de wetgeving in verband met de goede hygiëne- en productiepraktijken tijdens de kweek en het in de handel brengen van de insecten. Toch is het essentieel om het product te verhitten vooraleer er van te eten. Bovendien wordt aangeraden om de geschikte bewaar- en bereidingscondities op het etiket te vermelden, evenals een waarschuwing voor een mogelijk allergische reactie bij personen die overgevoelig zijn voor schaal- en schelpdieren en/of huisstofmijt.

Het volledige advies is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad (http://tinyurl.com/HGR-9160-insecten) en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV (http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
DR. Lieve Herman, tel.: 09/272.30.00, GSM: 0499/86.50.24, e-mail: lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be.
De website van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV:
http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet