Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Verhoogde controle op paardenvlees
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Verhoogde controle op paardenvlees :
- FOD Economie : geen paardenvlees gedetecteerd met de DNA-testen

- FAVV : 100% van de monsters met een gunstig resultaat, geen fenylbutazon aangetroffen

(16/04/2013)

In het kader van de versterkte controle op paardenvlees werd door de Federale Overheidsdienst Economie geen paardenvlees ontdekt in de 106 monsters die zij genomen heeft. In de 106 monsters die genomen werden door het FAVV werd ook geen enkel spoor van fenylbutazon aangetroffen.

Naar aanleiding van het schandaal dat in sommige buurlanden aan het licht kwam, heeft de Europese Commissie de Lidstaten aanbevolen om een gecoördineerd en versterkt controleplan in te stellen om frauduleuze praktijken op te sporen.

In de loop van de maand maart 2013 werden door de Federale Overheidsdienst Economie 106 stalen genomen van rundsvlees (76 van voorverpakte en 30 van niet voorverpakte producten) dat mogelijks paardenvlees zou kunnen bevatten.

Deze stalen werden genomen zowel bij de groothandels als bij de detailhandel (supermarkten, kleinere winkels).

Uit de analyseresultaten bleek dat in geen enkel van deze stalen paardenvlees werd vastgesteld.

Het FAVV, bevoegd voor het luik volksgezondheid heeft 106 monsters van paardenvlees genomen om de aanwezigheid op te sporen van een twaalftal ontstekingsremmende middelen waaronder fenylbutazon. Alle monsters waren conform.
Niettegenstaande de Europese Commissie één bemonstering op 150 paarden had aanbevolen, heeft het FAVV beslist om één monster op de 10 in België geslachte paarden te nemen, zo werden er in totaal 78 monsters genomen. De overige 28 monsters, zijn monsters genomen van paardenvlees dat ingevoerd werd via de haven van Antwerpen en afkomstig uit derde landen zoals Mexico (50% van de invoer in 2012), Canada (35%), Argentinië (8%) en Brazilië (7%).

Bovendien werden sinds januari 2013 nog 25 andere monsters genomen in het kader van de algemene monitoring. Ook deze monsters waren conform.

Deze resultaten zijn een bevestiging van de resultaten van de voorgaande jaren.
Vanaf 2009 hadden alle monsters van paardenvlees een gunstig resultaat voor fenylbutazon

 

Contactpersonen voor de pers :
Lieve Busschots
lieve.busschots@favv.be
Tel. : 0477 59 83 93

FOD Economie :
Johan Verbelen

Tel.: 0472 62 15 30

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet