Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Onze voeding > Vlees > De smaak van de herfst

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen (stoffen die een allergie of intolerantie veroorzaken) Waarschuwingen van fraudegevallen Persberichten Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
De smaak van de herfst Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.01.2017


HerfstDe herfstperiode is het uitgelezen seizoen voor culinaire lekkerbekken. Een lekker stukje wild is niet te versmaden. In deze periode vinden we immers een groot aanbod in de handel en in restaurants.

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat het geschoten wild geen risico vormt voor de gezondheid?

De jager moet oordelen of het dier dat hij geschoten heeft in goede gezondheid verkeert. Hij is de eerste persoon die het dier kan onderzoeken. Daarom eist de overheid dat jagers voldoende kennis hebben om het dier aan zo’n eerste onderzoek ter plaatse te onderwerpen. Op deze manier kunnen dieren die een gevaar inhouden voor de volksgezondheid onmiddellijk verwijderd worden.


Hoe wordt wild gecontroleerd?

Een eerste controle van het wild gebeurt op de jacht zelf door een jager die hiervoor is opgeleid. Zijn taak is om zo snel mogelijk na het doden een eerste onderzoek te doen op het dier, o.a. op het karkas en de ingewanden. Hij verzamelt ook informatie over het gedrag van het dier vóór het doden en over een eventuele besmetting in de omgeving.

Deze opgeleide jager is verantwoordelijk voor een aantal verplichte verrichtingen. Hij moet (bij grof vrij wild) de ingewanden verwijderen “het ontwijden”. Hij neemt de nodige hygiënemaatregelen bij het ontwijden en bij het vervoer. Bij dieren die er gevoelig voor zijn, zoals everzwijnen, neemt hij een monster voor onderzoek op trichines, dit zijn parasitaire rondwormen.

Het ontwijde dier moet dan zo snel mogelijk vervoerd worden naar een “wildverwerkingsinrichting”, dit is een inrichting waar het vrij wild en het vlees ervan klaargemaakt wordt om in de handel gebracht te worden. Wild dat aan een wildverwerkingsinrichting wordt afgeleverd, moet aan het Voedselagentschap ter keuring worden aangeboden.

HerfstDe ontwijding van klein vrij wild gebeurt in de wildbewerkingsinrichting.

De jager mag ook rechtstreeks aan de consument leveren op voorwaarde dat het om kleine hoeveelheden gaat. Hij mag alleen volledige karkassen leveren. Hij moet de consument informeren over het risico van de mogelijke aanwezigheid van trichines bij de consumptie van everzwijnenvlees. Het is immers gevaarlijk het vlees te consumeren zolang de resultaten van deze test niet gekend zijn. Hij neemt een monster voor onderzoek en informeert de consument over het resultaat.

Ook gekweekt wild wordt gekeurd. Deze keuring komt in grote mate overeen met de keuring van landbouwhuisdieren.


Wist u dat...

  • Dreigend of bevestigd bederf, een slecht uitzicht en zware vervuiling de belangrijkste redenen zijn waarom klein en grof wild door de wildverwerkingsinrichting geweigerd worden en bij de keuring ongeschikt verklaard worden voor menselijke consumptie.
  • De laatste jaren het trichineonderzoek aangetoond heeft dat deze parasiet weer opduikt (2 positieve analyses in 2012).
  • De “Royal Club Saint Hubert” en het Instituut voor Jachtopleiding instaan voor de vorming van de jagers op het vlak van volksgezondheid en hygiëne.
  • Wild enkel in de handel mag gebracht worden tijdens periodes door de Gewesten vastgelegd.
  • In 2013 het wetenschappelijk Comité van het FAVV een advies heeft uitgebracht over de actielimieten die moeten worden toegepast voor vlees van konijnen en gekweekt wild als richtwaarde voor de proceshygiëne (advies 21-2013).


HerfstNog een tip voor het bewaren van het vlees

Wild moet zo vlug mogelijk afgekoeld worden tot 7° (voor grof wild) of 4° (voor klein wild). Goed om weten is ook dat het diepvriezen van wild goed is voor de voedselveiligheid.


Vrij wild afgeleverd in de wildverwerkingsinrichtingen

  Afgeleverde stukken Inbeslagnames
Hertachtigen 7.252 146
Everzwijnen 8.588 140
Andere tweehoevigen (ree) 4.320 67
Klein haarwild 15.905 279
Klein vederwild 487.925 8.376
TOTAAL 523.990 9.008 (1,7 %)Meer info :

Weetjes over wild
Wordt wild ook gecontroleerd?


Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.59, pagina's 6 en 7


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet