Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Praktisch > Nuttige links > Belgische instellingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Nuttige links


Belgische instellingen
  Vorige pagina

  Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)
  Agribex
  Alimento
  Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA)
  Agricultural Information Services (Agris)
  Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA)
  Belgian Association of Meat Science and Technology (BAMST)
  Belgian biosafety server
 

Belgian Food safety Organisation (BFSO)

  Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
  Belgian Society for Food Microbiology (BSFM)
  Belgisch instituut voor Normalisatie
  Belgisch rundvlees
  Belgisch Staatsblad
  Belgische Adviesraad voor Bioveiligheid
  Belgische portaal over jacht en natuurbeheer
  Belgische vereniging voor de eetwaren controle (BVEC)
  BELAC
  Bioforum
  Bonnes Pratiques Vétérinaires (BPV)
  Brulabo
  Brussels - Hoofdstedelijk Gewest : Bestuur Economie en werkgelegenheid
  Brussels - Export
  Centre de compétence des métiers de bouche (EPICURIS)
  Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA Gx)
  Centrum voor informatie en research over voedselintolerantie en hygine (CIRIHA)
  Comité du lait
  Dierengezondheidszorg Vlaanderen
  Epicuris
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC)
  Faculté de Médecine vétérinaire de Liège
  Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
  Flanders'Food
  Flanders Investment & Trade (FIT)
  FOD Justitie
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Fytoweb
  Hoge Gezondheidsraad (HGR)
  Influenza.be
  Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
  Integrale Kwaliteitszorg Melk
  Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV)
  Landbouw & Visserij
  Melkcontrolecentrum
  Mouvement wallon pour la qualité (MWQ)
  Nubel
  Nutrition Information Center (NICE)
  Ovocom vzw
  Portaalsite van de rechterlijke macht in België
  Portail de la chasse en Belgique
  Portail wallon de la qualité
  Requasud
  Roken in de horeca
  Sciensano
  Station de Quarantaine porcine
  Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN)
  Steunpunt Hoeveproducten
  Virtuele Landbouw - voedingsbeurs
  Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP)
  Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)
  Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)
  Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG)
  Vlaams promotiecentrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM)
  Voedingsinfo
  Warenwetgeving (Uitgeverij Die Keure)
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

 

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.10.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet