Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > FIC Infossessie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité ConsumentenEen vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Activiteitenverslag 2017

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter

Ombudsdienst voor de operatoren
Klachten over onze
dienstverlening?
Contacteer de ombudsdienst

 13.05.2014
Infosessie FIC etiketteringverordening


Het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie organiseerden, in samenwerking met FEVIA, een tweede informatiesessie over de etiketteringverordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC).

De bedoeling was om de belangrijkste evoluties toet te lichten die zich sinds de vorige sessie van april 2012 hebben voorgedaan. De focus lag vooral op de interpretatie van de bepaalde artikelen uit de verordening (o.a. op basis van de Q&A van de Europese Commissie). Ook thema’s waarvoor de toepassingsmodaliteiten nog niet gekend waren, zoals de oorsprongsetikettering, werden kort aangehaald. De infosessie was voornamelijk bedoeld voor de bedrijven van de verwerkings- en de distributiesector.

Meer informatie over de etiketteringverordening FIC is terug te vinden in de onderstaande presentaties:
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijg07.03.2016EndDate -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet