Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
04/10/2017 Version française en-dessous
Het FAVV lanceert een nieuwe aanwerving voor zelfstandige dierenartsen met opdracht. Wij ontvangen uw kandidatuur met zeer veel interesse!

Wij zijn momenteel op zoek naar zelfstandige dierenartsen die taken willen uitvoeren voor één of meerdere van onderstaande lastenboeken:

• II: Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
• III: Keuring en controle in vismijnen of visafslagen
• IV: Controle in een grenscontrolepost
• V: Controle in een shipstore
• VI: Certificering en andere specifieke opdrachten
• VII: Certificering en controle in een uitsnijderij, vleeswaren fabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen

Deze lastenboeken zijn opengesteld in volgende Lokale Controle-eenheden:
• Antwerpen: lastenboeken II, IV, V, VI en VII
• Limburg-Vlaams-Brabant: lastenboeken II, IV, VI en VII
• West-Vlaanderen: lastenboeken II, III, IV, VI en VII
• Oost-Vlaanderen: lastenboeken II, IV, VI en VII
• Brussel (Nederlandstalig): lastenboeken II en VII
• Waals-Brabant-Namen: lastenboek II, VI en VII
• Namen-Luxemburg: lastenboek II en VI
• Henegouwen: lastenboek II
• Luik (Franstalig): lastenboek II
• Luik (Duitstalig): lastenboek VI en VII

Solliciteren kan door het gestandaardiseerd kandidatuurformulier in te dienen per aangetekend schrijven, uiterlijk op 31/12/2017, bij de Lokale Controle-Eenheid waar u opdrachten wil uitvoeren. U vindt het formulier op de website van het FAVV > Professionelen > Zelfstandige dierenartsen.

Indien uw kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, wordt u door een evaluatiecommissie uitgenodigd voor een gesprek waarin uw geschiktheid, ervaring en beschikbaarheid zal beoordeeld worden.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie terugvinden op de website van het FAVV of kunnen contact opnemen met de Lokale Controle-EenheidL’AFSCA procède à un nouveau recrutement de vétérinaires chargés de missions indépendants. Envoyez-nous votre candidature, nous l’examinerons avec grand intérêt !

Nous sommes en ce moment à la recherche de vétérinaires indépendants qui veulent réaliser des tâches pour un ou plusieurs des cahiers de charges suivants :

• II : Expertise et contrôle à l’abattoir et à l’unité de traitement du gibier sauvage
• III : Expertise et contrôle dans la minque (halle aux poissons)
• IV : Contrôle dans un poste de contrôle frontalier
• V : Contrôle dans un shipstore
• VI : Certification et autres missions spécifiques
• VII : Certification et contrôle dans un atelier de découpe, un atelier de préparation des viandes, un entrepôt frigorifique, un établissement de transformation de poisson et tout autre établissement agréé par l’AFSCA

Ces cahiers des charges concernent les Unités Locales de Contrôle suivantes :
• Anvers : cahiers des charges II, IV, V, VI et VII
• Limbourg-Brabant flamand : cahiers des charges II, IV, VI et VII
• Flandre occidentale : cahiers des charges II, III, IV, VI et VII
• Flandre orientale : cahiers des charges II, IV, VI et VII
• Bruxelles (néerlandophone) : cahiers des charges II et VII
• Brabant wallon - Namur : cahiers des charges II, VI et VII
• Namur - Luxembourg : cahiers des charges II en VI
• Hainaut : cahier des charges II
• Liège (francophone) : cahier des charges II
• Liège (germanophone) : cahiers des charges VI et VII

Pour poser votre candidature, envoyez le formulaire de candidature standardisé par recommandé, au plus tard le 31/12/2017, à l’Unité Locale de Contrôle où vous souhaitez réaliser des missions. Vous trouverez le formulaire sur le site web de l’AFSCA > Professionnels > Vétérinaires indépendants.

Si votre candidature est recevable, vous serez invité par une commission d’évaluation à un entretien au cours duquel vos aptitudes, votre expérience et votre disponibilité seront évaluées.

Les personnes intéressées peuvent trouver de plus amples informations
sur le site web de l’AFSCA ou peuvent prendre contact avec l’Unité Locale de Contrôle.
 
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française