Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
05/08/2016 Version française en-dessous


HET FAVV HEEFT EEN NIEUWE AANWERVINGSRONDE VOOR DIERENARTSEN MET OPDRACHT GELANCEERD. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2016.

Het FAVV heeft een nieuwe aanwervingsronde voor dierenartsen belast met opdracht (BMO) gelanceerd.

De oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen met opdracht vindt u terug op de website van het FAVV: http://www.favv.be/zelfstandigedierenartsen/

Dierenartsen die willen solliciteren, moeten dit doen via het gestandaardiseerd kandidaatformulier eveneens beschikbaar op de FAVV website.

De oproep werd op 8 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De kandidaturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op die van de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad (= 30/09/2016) bij de Provinciale Controle-eenheid van de provincie waar de dierenarts opdrachten wil uitvoeren.

Voor meer informatie kunnen de kandidaten steeds terecht bij de Provinciale Controle-eenheden http://www.favv.be/pce/

L’AFSCA A LANCÉ UN NOUVEAU RECRUTEMENT POUR DES VÉTÉRINAIRES CHARGÉS DE MISSIONS. Publié le 8 juillet 2016 dans le Moniteur Belge

L’AFSCA a lancé un nouveau recrutement pour des vétérinaires chargés de missions.

Vous trouverez l’appel à candidatures pour les vétérinaires indépendants chargés de missions sur le site web de l’AFSCA : http://www.afsca.be/veterinairesindependants/

Les vétérinaires qui souhaitent postuler, doivent introduire leur demande via le formulaire de candidature standardisé qui se trouve également sur le site web de l’AFSCA.

Cet appel a été publié le 8 juillet 2016 dans le Moniteur Belge ; cela signifie que les candidatures doivent être introduites par envoi recommandé au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de cet appel dans le Moniteur belge (= 30/09/2016) à l’Unité Provinciale de Contrôle de la province où le médecin vétérinaire souhaite exécuter des missions.

Le candidat peut demander plus d’informations auprès des Unités Provinciales de Contrôle : http://www.afsca.be/upc/

 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française