Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
07/11//2014 Version française en-dessous


BEVESTIGING VAN EEN NIEUW GEVAL VAN AMERIKAANS VUILBROED BIJ EEN IMKER IN DILSEN-STOKKEM (PROVINCIE LIMBURG)

Het Voedselagentschap (FAVV) bevestigt een nieuw geval van Amerikaans vuilbroed bij een imker in Disen-Stokkem (provincie Limburg).

De aangetaste kolonies worden opgeruimd. Het epidemiologisch toezicht in de schutkring is aan de gang.

Overzicht haarden 2014:
34) 03/11/2014: haard te 3650 Dilsen-Stokkem.
33) 24/10/2014: haard te 7332 Sirault.
32) 20/10/2014: haard te 3650 Dilsen-Stokkem.
31) 06/10/2014: haard te 6880 Auby-sur-Semois.
30) 30/09/2014: haard te 4218 Héron.
29) 30/09/2014: haard te 3500 Hasselt.
28) 30/09/2014: haard te 3511 Stokrooie (Hasselt).
27) 19/09/2014: haard te 3665 As.
26) 12/09/2014: haard te 3500 Hasselt.
25) 08/09/2014: haard te 9185 Wachtebeke.
24) 19/08/2014 : haard te 3650 Dilsem-Stokkem.
23) 11/08/2014 : haard te 3540 Herk-de-Stad, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
22) 11/08/2014 : haard te 6730 Saint-Vincent (Tintigny).
21) 31/07/2014 : haard te 6637 Fauvillers.
20) 18/07/2014 : haard te 9500 Onkerzele.
19) 08/07/2014 : haard te 1670 Pepingen, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
18) 10/06/2014 : haard te 9160 Lokeren, opheffing maatregelen op 11/08/2014.
17) 10/06/2014 : haard te 1670 Pepingen, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
16) 05/06/2014 : haard te 1671 Elingen, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
15) 05/06/2014 : haard te 1755 Kester, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
14) 05/06/2014 : haard te 1755 Gooik, opheffing maatregelen op 19/09/2014.
13) 04/06/2014 : haard te 9160 Lokeren, opheffing maatregelen op 11/08/2014.
12) 28/05/2014 : haard te 9160 Lokeren, opheffing maatregelen op 11/08/2014.
11) 28/05/2014 : haard te 9660 Brakel.
10) 28/05/2014 : haard te 9400 Okegem, opheffing maatregelen op 08/08/2014.
8+9) 28/05/2014 : 2 haarden te 1670 Pepingen, opheffing maatregelen op 08/08/2014.
7) 22/05/2014 : haard te 9500 Geraardsbergen.
6) 20/05/2014 : haard te 5580 Rochefort, opheffing maatregelen op 17/07/2014.
5) 19/05/2014 : haard te 9570 Lierde.
4) 12/05/2014 : haard te 9160 Lokeren, opheffing maatregelen op 11/08/2014.
3) 02/05/2014 : haard te 9506 Schendelbeke (Geraardsbergen).
2) 30/04/2014 : haard te 9160 Lokeren, opheffing maatregelen op 11/08/2014.
1) 03/04/2014 : haard te 5332 Crupet, opheffing maatregelen op 17/05/2014.

Voor meer informatie over Amerikaans vuilbroed of de andere officiële bijenziektes en voor de laatste stand van zaken, kan u steeds onze website raadplegen:
http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/
CONFIRMATION D’UN NOUVEAU CAS DE LOQUE AMÉRICAINE CHEZ UN APICULTEUR DE DILSEN-STOKKEM (PROVINCE DE LIMBOURG)

L'Agence alimentaire (AFSCA) confirme qu’un nouveau cas de loque américaine a été constaté chez un apiculteur de Dilsen-Stokkem (province de Limbourg).

Les colonies infectées sont détruites. L’enquête épidémiologique dans la zone de protection est en cours.

Aperçu des foyers en 2014 :
34) 03/11/2014 : foyer à 3650 Dilsen-Stokkem.
33) 24/10/2014 : foyer 7332 Sirault.
32) 20/10/2014 : foyer 3650 Dilsen-Stokkem.
31) 06/10/2014: foyer à 6880 Auby-sur-Semois.
30) 30/09/2014: foyer à 4218 Héron.
29) 30/09/2014: foyer à 3500 Hasselt.
28) 30/09/2014: foyer à 3511 Stokrooie (Hasselt).
27) 19/09/2014: foyer à 3665 As.
26) 12/09/2014: foyer à 3500 Hasselt.
25) 08/09/2014: foyer à 9185 Wachtebeke.
24) 19/08/2014 : foyer à 3650 Dilsem-Stokkem.
23) 11/08/2014 : foyer à 3540 Herk-de-Stad, mesures levées le 19/09/2014.
22) 11/08/2014 : foyer à 6730 Saint-Vincent (Tintigny).
21) 31/07/2014 : foyer à 6637 Fauvillers.
20) 18/07/2014 : foyer à 9500 Onkerzele.
19) 08/07/2014 : foyer à 1670 Pepingen, mesures levées le 19/09/2014.
18) 10/06/2014 : foyer à 9160 Lokeren, mesures levées le 11/08/2014.
17) 10/06/2014 : foyer à 1670 Pepingen, mesures levées le 19/09/2014.
16) 05/06/2014 : foyer à 1671 Elingen, mesures levées le 19/09/2014.
15) 05/06/2014 : foyer à 1755 Kester, mesures levées le 19/09/2014.
14) 05/06/2014 : foyer à 1755 Gooik, mesures levées le 19/09/2014.
13) 04/06/2014 : foyer à 9160 Lokeren, mesures levées le 11/08/2014.
12) 28/05/2014 : foyer à 9160 Lokeren, mesures levées le 11/08/2014.
11) 28/05/2014 : foyer à 9660 Brakel.
10) 28/05/2014 : foyer à 9400 Okegem, mesures levées le 08/08/2014.
8+9) 28/05/2014 : 2 foyers à 1670 Pepingen, mesures levées le 08/08/2014.
7) 22/05/2014 : foyer à 9500 Grammont.
6) 20/05/2014 : foyer à 5580 Rochefort, mesures levées le 17/07/2014.
5) 19/05/2014 : foyer à 9570 Lierde.
4) 12/05/2014 : foyer à 9160 Lokeren, mesures levées le 11/08/2014.
3) 02/05/2014 : foyer à 9506 Schendelbeke (Grammont).
2) 30/04/2014 : foyer à 9160 Lokeren, mesures levées le 11/08/2014.
1) 03/04/2014 : foyer à 5332 Crupet, mesures levées le 17/05/2014.

Pour plus d’informations sur la loque américaine ou sur les autres maladies officielles des abeilles et pour l’état des choses le plus récent, vous pouvez toujours consulter notre site web:
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/
 
 

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française