Deze bladzijde weergeven in het :   Frans  Nederlands  Duits  Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Levensmiddelen


  Men bedoelt met "levensmiddel" elke stof of product verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, bestemd om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd.


 

Additieven

     
 

Allergenen:

     
 

Aroma's:

     
 

Bijzondere voeding:

- Omzendbrief met betrekking tot fabrikanten van bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

     
  Contactmaterialen
     
 

Contaminanten

     
 

Erkende inrichtingen

     
  Etikettering van levensmiddelen
     
  Geen voedselverspilling
     
  Genetisch gemodificeerde organismen (GGO): controles op levensmiddelen
     
  Handel in levensmiddelen
- Invoer
- Export
- Professionele ambulante verkoper vs. gelegenheidsverkoper (Richtlijnen)
- Bereiding van maaltijden thuis en verkoop via internet of sociale media
     
 

Houdbaarheidsdata

     
  Hygiënewetgeving
     
  Incidenten voedselveiligheid
     
  Insecten
     
  Medisch attest m.b.t. de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren
     
  Minerale olie
     
 

Novel Foods:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

     
  Omzendbrieven Levensmiddelen
     
  Publicatie van de inspectieresultaten in de sector B2C
     
  Radioactiviteit
     
  Verplichting tot het afficheren van de toelating (of registratie), afgeleverd door het FAVV, voor inrichtingen voor de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker.
     
  Voedings- en gezondheidsclaims
     
  Voedingssupplementen
     
  Waterkwaliteit in de voedingssector
     
  Zout: zie mededeling van 23/05/2012
     
  Publicaties betreffende de levensmiddelenOnze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.05.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet