Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren

 

Inleiding
Diervoeders die onderworpen worden aan specifieke
Diervoeders die niet onderworpen worden aan specifieke controles
Meer weten


Naar bovenInleiding

Afhankelijk van hun aard en oorsprong dienen diervoeders afkomstig van derde landen al dan niet een veterinaire controle te ondergaan:

  • De lijst van diervoeders die onder veterinaire controles vallen (voornamelijk diervoeders die producten bevatten van dierlijke oorsprong, hooi en stro) is beschikbaar in bijlage I van beschikking 2007/275/EG (Nummer CELEX - 32007D0275 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen). Meer informatie kan men vinden op de pagina “invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong”.
  • Alle ander diervoeders vallen niet onder veterinaire controles bij invoer. Sommige van deze voeders moeten wel nog een aantal andere “specifieke controles” ondergaan. Meer informatie, waaronder een overzichtstabel van alle diervoeders die onder deze controles vallen, kan men vinden in de omzendbrief met betrekking tot de invoer van producten bestemd voor het voederen van dieren, niet onderworpen aan de veterinaire controle (PCCB/S1/NDR/1384066).


Naar boven


Diervoeders die onderworpen worden aan specifieke controles

Invoer van diervoeder dat onderworpen is aan specifieke controles zoals bedoeld in bijlage I van verordening (EG) 669/2009 (Nummer CELEX - 32009R0669 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen) of van diervoeder dat onderworpen is aan noodmaatregelen.

Zie: Mededeling over Verordening (EG) nr. 669/2009. Deze Verordening legt extra controle op van diervoeders op basis van niet-dierlijke producten.

Omzendbrief met betrekking tot de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan (PCCB/S3/VCT/678219).Naar boven


Diervoeders die niet onderworpen worden aan specifieke controles

Opgelet: de invoerders die vetten, oliƫn of hiervan afgeleide producten verhandelen die in diervoeders gebruikt zullen worden, vallen onder de Europese dioxinemonitoring (cf. omzendbrief dioxinemonitoring (PCCB/S1/DVO/912984)).Naar boven


Meer wetenNaar boven
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet