Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Financiering van het FAVV > Retributies
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Financiering van het FAVV


Retributies

  De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door heffingen en retributies betaald door de sectoren die onder de controle vallen van het Voedselagentschap.

De retributies zijn dienstgebonden bedragen : het zijn vergoedingen voor geleverde prestaties zoals de aflevering van certificaten, controles op aanvraag of audits.

Voor zover als mogelijk worden de afrekeningen voor de retributies maandelijks aan de operatoren verstuurd. De retributies worden jaarlijks geïndexeerd.


Meer info
  FAQ betreffende de retributies (PDF)


Klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen “Retributies”
Alle klachten of vragen om inlichtingen betreffende de facturen retributies moeten schriftelijk gebeuren :
 • hetzij per mail op het adres: klaret@afsca.be
 • hetzij per fax op het nummer 02/211.84.02
 • hetzij per brief op het volgende adres :
   FAVV
   Dienst “klachten retributies”
   AC Kruidtuin - FOOD SAFETY CENTER - 7de verdieping
   Kruidtuinlaan 55
   1000 Brussel

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de Call center (zie gegevens in de rechter kolom hier boven).

  Call center Retributies

Tel.: 02/211 88 88 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12 uur en van 13u tot 16u30.


Wetgeving

Wetgeving betreffende de retributies

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.05.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet