Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Planten en plantaardige producten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Export van planten en plantaardige productenBECERT : Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten
 

BECERT: INFORMATIE

   


Disclaimer voor de uitvoerder


Algemene informatie

 

Aflevering van fytosanitaire certificaten (28/06/2016)
- Fytosanitair certificaat versie PDF ; versie Word   ***Beschikbaar via Becert***

 • Voor een voorgedrukte certificaat (voor versie Word) : enkel de ingevoerde gegevens in de invulvelden zullen afgedrukt worden.

- Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer versie PDF ; versie Word  ***Beschikbaar via Becert***

 • Voor een voorgedrukte certificaat (voor versie Word) : enkel de ingevoerde gegevens in de invulvelden zullen afgedrukt worden.

- Bijlage van de certificaten

     
 

Informatie over de fytosanitaire eisen van derde landen en de informatiebronnen - (27/07/2017)

 • Bijlage 1 : Tabel 01 - Eisen voor groenten, fruit en consumptieaardappelen (EXCEL) - (13/11/2018)
 • Bijlage 2 : Tabel 02 - Fytosanitaire invoereisen van derde landen (EXCEL) - (13/11/2018)
 • Bijlage 3  : Tabel 03 - Eisen voor andere producten (hout, tabak, vlas, mout, hop, diervoeder, diepgevroren producten, granen, gedroogd fruit, enz. ...) (EXCEL) - (13/11/2018)
 • Bijlage 4 : Aanvraagformulier om deze tabellen aan te passen (WORD) - (14/03/2018)
     
  Authorised service provider (ASP)
     
  Informatie omtrent ziektevrije geografische zones    (19/05/2016)
     
  Plantenziekten (23/06/2016)
     
 

Gewaarmerkte kopie van fytosanitaire certificaten (27/11/2015)

Overeenkomstig ISPM-12 dient een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer steeds vergezeld te gaan van ofwel het origineel fytosanitair certificaat van het land van oorsprong ofwel een gewaarmerkte kopie van het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong. Door Fresh Trade Belgium (Belgische beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders, groothandelaars en logistieke dienstverleners actief in de sector fruit en groenten) werd een sectorprocedure opgesteld voor het correct gebruik en beheer van dergelijke gewaarmerkte kopieën. Deze procedure die openstaat voor zowel leden als niet leden van Fresh Trade Belgium werd gevalideerd door het FAVV. Operatoren die een gewaarmerkte kopie van een fytosanitair certificaat wensen te bekomen in het kader van de wederuitvoer van verse groenten en fruit, dienen deze sectorprocedure toe te passen.

     
 

In de hierna vermelde omzendbrieven wordt uitgelegd hoe het autocontrolesysteem (ACS) van de exporteurs hun de mogelijkheid moet bieden om de specifieke eisen bij invoer van derde landen na te leven.

Groenten en fruit

Omzendbrief betreffende de uitvoervoorwaarden : maximumresidugehalten (alleen geldig voor uitvoer naar de Russische Federatie en naar Japan) (PCCB/S4/697330).

Formulieren
     
 

Om te exporteren naar bepaalde derde landen, zijn aanvullende inspecties vereis. De aanvraag moet gebeuren bij de Lokale Controle-Eenheid waar de productieplaats gelegen is door middel van het volgende formulier :
Landspecifieke instructiebundel per product (zal geleidelijk worden uitgebreid)

   
 

Brazil

Peren

   
 

Canada

Peren

Andere Planten en plantaardige producten bestemd voor consumptie

   
 

China

- Hout van Fraxinus sp (importverbod - G/SPS/N/CHN/632)

Sinds 19/11/2013 geldt er in China een invoerverbod voor boomstammen en hout van Fraxinus sp. (es) uit landen waar Hymenoscyphus pseudoalbidus/ Chalara fraxinea, voorkomt. Gezien deze schimmel in België aanwezig is, mogen boomstammen en hout van Fraxinus niet meer vanuit België naar China geëxporteerd worden. Dit verbod  geldt ook voor es uit de andere landen die in de notificatie vermeld worden en Luxemburg. Deze laatste informeerde de lidstaten van de aanwezigheid van dit schadelijke organisme in Luxemburg en heeft aan de Europese Commissie gevraagd  om de Chinese overheid hierover in te lichten

Phytophthora ramorum - waardplanten

- Peren bestemd :

     
 

India
-  Boomstammen : Op basis van het officieel document (derogatie) van de Indische overheid betreffende een verlenging van de derogatie met betrekking tot de behandeling van landbouwproducten (fumigatie met methylbromide bij aankomst in India), kunnen fytosanitaire certificaten worden afgeleverd voor onbehandelde boomstammen waarbij de vakken met betrekking tot de behandeling worden doorgehaald. Voor meer informatie verwijzen we naar de website  van de Indische overheid: http://agricoop.nic.in (10/06/2015)

Opgelet : De bevoegde Indische autoriteit heeft via een officieel Memorandum aangekondigd dat deze derogatie van toepassing zal blijven tot 30/06/2019. De referentiedatum is de opmaak van de «Bill of Lading». (03/01/2019)

   
 

Indonesië

Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong

   
 

Israël

Appelen en peren

     
 

Japan
- Voor groenten en fruit is een sectorprocedure, goedgekeurd door het FAVV, zie : "Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans betreffende export"

     
 

Moldavië
Verse levensmiddelen van plantaardige oorsprong :

     
 

Noorwegen

Phytophthora ramorum - waardplanten

Chrysanten (Dendranthema x grandiflorum)

   
 

Peru

Peren

     
 

Euraziatische Economische Unie

(Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië, Kazachstan, Armenië)

Russische Federatie

- Algemeen

 • ALGEMEEN INVOERVERBOD OP LANDBOUWPRODUCTEN NAAR RUSLAND.

ZIE NF 2018/17 en UP 2017/29 zie ook omzendbrief (PCCB/S4/1095724)

- Invoerverbod op aardappelen en plantgoed

De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 een tijdelijk invoerverbod opgelegd voor aardappelen en plantgoed uit de EU. In bijlage van de omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie bevindt zich een overzicht van de planten en plantaardige producten, met vermelding van de GN-codes, waarop het invoerverbod van toepassing is.

 • Snijbloemen en potplanten

  • Omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie en de vereiste van een intra-EU fytosanitair communicatiedocument voor potplanten (PCCB/S4/1095724)
 • Pootaardappelen


Groenten en fruit

Consumptieaardappelen

   
 

Verenigde Staten van Amerika

Peren

   
 

Vietnam

Appelen en Peren

     
 

Zwitserland

 • Website van de Zwitserse overheid: de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland en regelmatig bijgewerkte informatie over dit onderwerp, zijn beschikbaar in het FR, DE en IT onder " Informations complémentaires " aan de rechterkant van de pagina.
 • Besluit 2011/83 met laatste wijziging van bijlage 4, aanhangsel 1 van de landbouwovereenkomst tussen de EU en Zwitserland - Besluit 1/2010.
     Informatie per productklasse (Een categorie gelijkaardige producten die in de fytosanitaire regelgeving samen kunnen beschouwd worden).

Productklasse Definitie Informatie
Fruit en groenten (inclusief consumptieaardappelen)

Verse delen van planten bestemd voor consumptie of verwerking en niet voor opplant.

Omzendbrief betreffende handelnormcontroles voor aardappelen, groenten en fruit (PCCB/S1/LSW/597024)

FAQ

Hout

Rondhout, gezaagd hout, houtkrullen of stuthout, met of zonder schors.

Verpakkingshout
Ter attentie van alle Belgische exporteurs (ook zij die niet behoren tot de “voedselketen”) die verpakkingshout gebruiken

Europa en de meeste derde landen hebben de internationale aanbevelingen van de norm ISPM 15 overgenomen in hun wetgeving. Als gevolg daarvan moeten alle bedrijven die bij de export van hun producten gebruik maken van verpakkingshout (bijvoorbeeld paletten) daarvoor hout gebruiken dat behandeld is.

Toegelaten behandelingen voor de uitvoer van boomstammen

Verwerkte plantaardige producten Producten die een verwerkingsproces hebben ondergaan

Inlichtingsnota - Juni 2014


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt08.01.2019e -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet