Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export van levende dieren, sperma,embryo's, broedeieren en eicellen


Afrikaanse varkenspest
U vindt nu alles wat u wil weten over de varkenspest op een nieuwe website !BECERT: Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten

  BECERT: INFORMATIE
 !! Belangrijke exportinformatie !!

Sinds 23/07/2018 en tot nader order :

De doorvoer van levende pluimvee op het grondgebied van de Russische Federatie is verboden vanwege de ziekte van Newcastle (16/08/2018).

 

Disclaimer voor de uitvoerder

Erkende inrichtingen

 

Lijsten van export erkende inrichtingen voor levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen
Algemene instructie

 
Algemene instructie voor de export naar derde landen van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen (PDF)
 

Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie

 • Formulier :

EX.VTL.QU-IS.aanvraag.06  (15/06/2016)

 • Instructie :

IB.AA.QU-IS (20/10/2017)

   
Bijlage bij het certificaat voor de uitvoer van rundsperma of sperma van paardachtigen - (16/03/2018)Update

 
2018
 

01 (UA) - 02 (TR) - 03 (RS) - 04 (IL) - 05 (CO) - 06 (AA) - 07 (MA) - 08 (IL) - 09 (KZ) - 10 (UY) - 11(AZ) - 12 (AZ) - 13 (CN) - 14 (US) - 15 (AA) - 16 (HK) - 17 (CN) - 18 (CN)

††
   
2017
 

01 (BR) - 02 (AR) - 03 (AA) - 04 (CN) - 05 - 06 (AA) - 07 (AR) - 08 (CO) - 09 (AA) - 10 (MA) -

11 (TR) - 12 (AA) - 13 (AA) - 14 (MX) - 15 (TR) - 16 (CL) - 17 (AU) - 18 (AR) - 19 (AU) - 20 (CL) - 21 (CW) - 22 (VN) - 23 (AA) - 24 (CO) - 25 (KR) - 26 - 27 (TR)- 28 (MD) - 29 (RU)

   
2016
 

01 (ZA) - 02 (BR) - 03 (TR) - 04 (ZA) - 05 (DZ) - 06 (CN) - 07 (TR) - 08 (MX) - 09 (AA) - 10 (BR) -

11 (SA) - 12 (JP) - 13 (ZA) - 14 (IL) - 15 (UY) - 16 (MX) - 17 (TR) - 18 (ZA) - 19 (AR) - 20 (BR) -

21 (CN) - 22 (IL)

   
2015
 

01 (SA) - 02 (CL) - 03 (TR) - 04 (AU) - 05 (CA) - 06 (US) - 07 (CL) - 08 (CA) - 09 (LB) - 10 (C-U) -

11 (ZM) - 12 (BF) - 13 (GH) - 14 (DJ)- 15 (LR) - 16 (NA) - 17 (TZ) - 18 (CL) - 19 (BR) - 20 (MA) -

21 (PS) - 22 (TN) - 23 (AR) - 24 (LB)- 25 (NZ) - 26 (MX) - 27 (CN) - 28 (MA) - 29 (TR) - 30 (BR) -

31 (ZA)
Algemene certificaten

 
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van levende dieren
 
   

Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van broedeieren / sperma  / eicellen / embryo's

 

Broedeieren

 • Instructie

IB.AA.01.03 (17/05/2017)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.01.03 (17/05/2017)    ***Beschikbaar via Becert***

 

Eendagskuiken uitgezonderd die van loopvogels

 • Instructie

IB.AA.02.03 (10/05/2017)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.02.03 (10/05/2017)   ***Beschikbaar via Becert***

   

Varkensperma

 • Instructie

IB.AA.03.01 (30/10/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.03.01 Varkensperma (30/10/2013)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (18/09/2018)

   

Rundersperma

 • Instructie

IB.AA.04.01 (17/07/2013)

 • Certificaten

EX.VTL.AA.4a.01 Gewonnen in België (13/07/2013) ***Beschikbaar via Becert***

EX.VTL.AA.4b.01 Rundersperma gewonnen in een EU-lidstaat (13/07/2013)

***Beschikbaar via Becert***

   

Varkens

 • Instructie

IB.AA.05.01 (12/06/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.05.01 Fok- en gebruiksvarken (12/06/2013)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (18/09/2018)

 • Instructie

IB.AA.06.01 (12/06/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.06.01 Slachtvarkens (12/06/2013)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (18/09/2018)

   

Sperma van schapen en geiten

 • Instructie

IB.AA.07.02 (21/02/2014)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.07.02 (21/02/2014)

   

Paarden 

 • Instructie

IB.AA.08.01 (23/05/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.08.01 (23/05/2013)  ***Beschikbaar via Becert***

   

Sperma van paardachtigen

 • Instructie

IB.AA.09.01 (23/05/2013)

 • Certificaten

EX.VTL.AA.9a.01 Sperma van paardachtigen gewonnen na 31/08/2010 (23/05/2013)

***Beschikbaar via Becert***

EX.VTL.AA.9b.01 Sperma van paardachtigen gewonnen voor 01/09/2010(23/05/2013)

   

Pluimvee

 • Instructie

IB.AA.10.02 (10/05/2017)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.10.02 Fok- en gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels (10/05/2017)

   

Runderen

 • Instructie

IB.AA.11.02 (03/10/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.11.02 Slachtrunderen (03/10/2013)

 • Instructie

IB.AA.12.03 (20/01/2015)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.12.03 Fok- en gebruiksrunderen (20/01/2015)

   
Eicellen en embryo's van paardachtigen
 
 • Instructie

IB.AA.13.01 (21/02/2014)

Verklaring van teamdierenarts (21/02/2014)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.13.01 Eicellen/embryo's van paardachtigen (06/02/2014)

   
Embryo's van runderen
 
 • Instructie

IB.AA.14.01 (17/12/2013)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.14.01 In-Vitro geproduceerde runderembryo's (17/12/2013)

***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie

IB.AA.15.01 (06/02/2014)

Verklaring van de teamdierenarts (06/02/2014)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.15.01 In-vivo verkregen runderembryo's (06/02/2014)

   
Eicellen en embryo's van schapen en geiten
 
 • Instructie

IB.AA.16.01 (21/02/2014)

Verklaring van de teamdierenarts (21/02/2014)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.16.01 Eicellen/embryo's van schapen en geiten (21/02/2014)

   
Honden/Katten
 
 • Instructie

IB.VTL.AA.17.02 (12/11/2014)

 • Certificaten

EX.VTL.AA.17.01 (06/05/2014)

EX.VTL.AA.17r.01 Vaccinatiecertificaat tegen rabies (06/05/2014)

   
Vogels, andere dan pluimvee
 
 • Instructie

IB.VTL.AA.18.01 (15/02/2017)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.18.01 (15/02/2017)

   
Niet-geharmoniseerde dieren
 
 • Instructie

IB.VTL.AA.19.01 (31/05/2017)

 • Certificaat

EX.VTL.AA.19.01 (31/05/2017)
Landspecifiek gedeelte

 
Landen :
Algerije
Hommels   ***Beschikbaar via Becert***
   
Paarden

 

Argentinië
Paardensperma
   
Diepgevroren rundersperma
   
Definitieve uitvoer van paarden
   
Tijdellijke uitvoer van paarden
   

Duiven  ***Beschikbaar via Becert***

Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte

   
Honden en katten
   

 

Australië
 
 

!!! Opgelet !!!

Pré-certificaat - directe uitvoer van paarden vanuit België naar Australië is niet mogelijk

Paarden

 

Azerbeidzjan
Rundersperma
   
Broedeieren
   

 

Brazilië
Honden en katten
   
Definitieve uitvoer van paarden
   
Paardensperma     ***Beschikbaar via Becert***
   

Siervogels en sportduiven   ***Beschikbaar via Becert***

   

 

Burkina Faso
Eendagskuikens    ***Beschikbaar via Becert***

 

Canada
Varkenssperma     Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Reisduiven
   
Paardensperma
   
Paarden
   
Fokvarkens

 

Chili
Rundersperma
   
Paardensperma
   
Siervogels   ***Beschikbaar via Becert***
   
Rundereicellen en -embryo's
   
Paardachtigen
   

 

China
Duiven      Opgelet NewCastle Disease
   
Hommels
   
Paarden
   
Wilde katachtigen
   
Rundersperma
   
Siervogels

 

Colombia

Paardachtigen

   

Varkens    Opgelet AVP

   

Sperma van schapen

Paardensperma

 

Cuba
Rundersperma

 

Curacao

Vogels

 

Broedeieren en eendagskuikens


 

Djibouti
Eendagskuikens   ***Beschikbaar via Becert***

 

Ecuador
Paardensperma

 

Egypte
Eendagskuikens

 


Douane-unie / Euraziatische Economische Unie

(Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië)

Armenië : (18/12/2018)

Vanaf 1 januari 2019 zijn de certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten niet meer geldig voor export naar Armenië.

Indien er export van de vermelde producten gepland is in de nabije toekomst, vragen we u contact op te nemen met de LCE.

 • Fokvarkens
 • Fokrunderen
 • Rundersperma
 • Runderembryo’s
 • Paardensperma
 • Paardenembryo’s
   
Paarden
   

Eéndagskuikens en broedeieren 

Opgelet NewCastle Disease voor Wit-Rusland en voor Russische Federatie

   
Hommels
   
Rundersperma

 

Ghana
Eendagskuikens     ***Beschikbaar via Becert***


 

Hong Kong
Paarden

 

Filippijnen

Instructie

Veterinair certificaat
 • EX.VTL.PH.01.01 Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (21/09/2018)

 • EX.VTL.PH.02.01 Varkenssperma (03/02/2012)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (18/09/2018)


 

Indonesië

Rundersperma    ! Verplicht via Becert !

   

Runderembryo's    ! Verplicht via Becert !

   
vragenlijst (28/01/2014)

 

Israël

Opgelet !!!
In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.

De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.

   
Varkenssperma
   
Paarden
 
Eendagskuikens en broedeieren  
   
Vogels     
   
Paardensperma

 

Japan
Proefknaagdieren
 
Levende knaagdieren
   
Levende zoogdieren
 
Levende vogels   ***Beschikbaar via Becert***
   
Paarden

  

Libanon
Slachtrunderen
   
Rundersperma
   
Fokrunderen     ***Beschikbaar via Becert***
   
Additionele verklaring voor het Schmallenbergvirus (28/05/2015)

 

Liberia
Eendagskuikens   ***Beschikbaar via Becert***


 

Madagaskar
Varkenssperma

 

Maleisië

Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP - (21/09/2018)


 

Marokko
Rundersperma
   
Paarden voor definitieve invoer
   
Paarden voor tijdelijke invoer
   
Runderen voor vetmesting
   
Fokrunderen
   
Paardensperma
   
Siervogels    ***Beschikbaar via Becert***
   

Additionele verklaring inzake het Schmallenbergvirus (05/07/2013)

   
Eendagskuikens

 

Mexico
Paarden
   
Paardensperma
   
Broedeieren   Opgelet NewCastle Disease
   
Eendagskuikens
   
Rundersperma

 

Moldavië

Alle producten

Instructie

Certificaat

Link naar Traces website (17/01/2018) :
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do


 

Namibië
Eendagskuikens    ***Beschikbaar via Becert*** 

 

Nepal
Eendagskuikens

 

Nieuw Caledonië
Paarden- en ezelsperma


 

Nieuw Zeeland
Rundersperma

 

Oekraïne
Fokvarkens   Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
   

Varkensperma     ***Beschikbaar via Becert***

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

   
Hommels

 

Saoedie-Arabië Palestijnse gebieden
Alle producten

 

Saoedie-Arabië Paraguay
Honden en katten

 

Saoedie-Arabië Saoedie-Arabië
Broedeieren 
   
Eendagskuikens  
   
Vogels

 

ServiŽ
Levende varkens   Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
   
Paarden
   
Rundersperma

 

Singapore
Levende vogels   Opgelet NewCastle Disease

 

Tanzania
Eendagskuikens    ***Beschikbaar via Becert***

 

Thailand

Huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

Gesloten lijst

 

Tunesië
Paarden
   
Vissen
   
Paardensperma
   
Rundersperma
   
Siervogels
   
Mestrunderen

 

Turkije
   
Rundersperma
   
Runderen

 

Uruguay
Paardensperma
   
Paardenembryo's
   
Rundersperma
   
Honden en katten

 

Verenigde Staten
Paardenembryo's
   
Varkenssperma
   
Paardensperma
   
Paarden

 

Vietnam

Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

   
Rundersperma

 

Zambia
Eendagskuikens    ***Beschikbaar via Becert***

 

Zuid-Afrika

Varkenssperma   Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

   
Fok- en/of gebruiksvarkens   Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
 
 
Levende vogels   Opgelet Aviaire Influenza en NewCastle Disease  
 
 
Honden
 
 
Katten
   
Hondensperma
   
Paarden    ***Beschikbaar via Becert***
   
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte - (16/04/2014)

 

Zuid-Korea
Paarden

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt o10.01.2019-->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet