Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Diervoeders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Export van diervoeders


Afrikaanse varkenspest
U vindt nu alles wat u wil weten over de varkenspest op een nieuwe website !BECERT: Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten

  BECERT: INFORMATIE
     Disclaimer voor de uitvoerderAflevering van certificaten

 

Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders (V5) (PDF) - (01/08/2016)

Opgelet : nieuwe contactadressen om aanvraag van certificaten in te dienen

 • Aanverwant document 1 (PDF) : Voorleggen van certificaten via internet.
 • Aanverwant document 2 (PDF) : Voorbeeld van een certificaat via internet in te vullen.
 • Aanverwant document 3 (DOC) : Formulier voor het aanvragen van een certificaat voor de uitvoer van diervoeders naar derde landen.
 • Aanverwant document 4 (DOC) : Verklaring betreffende de aflevering van een certificaat voor de uitvoer naar een derde land waarvoor het FAVV niet over de certificatie-eisen beschikt
 • Aanverwant document 5 (DOC) : Verklaring betreffende de zending van certificaten voor de uitvoer van diervoeders door een andere dienst dan de post.

Naar boven


Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

  Instructie voor export van VDE en producten die VDE bevatten (PDF) - (25/07/2017)
     
  Aanvraagformulier zegelcontrole - Export VDE van herkauwers (WORD) - (25/07/2017)


Naar boven


Algemene certificaten

 

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat en geen meer specifieke voorschriften vermeld staan onder “Specifieke informatie, per land”.
De lijst met landen wordt in het Engels weergegeven, volgens alfabetische volgorde. Indien een land van bestemming niet opgenomen is in het keuzemenu van het gekozen algemeen certificaat, volstaat het dit certificaat aan te vragen via het aanvraagformulier (Zie Aanverwant document 4 onder "Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders").


 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat

EX PFF AA 05 03 (PDF) - (14/12/2017) - ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie

IB.PFF.AA.05.03 - (04/04/2018)

Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr.  2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist - (05/02/2016)

     
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong (PDF)

 • Certificaat

EX.PFF.AA.06.03 - (06/09/2018) - ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie

IB.PFF.AA.06.03 - (04/04/2018)

     
 

Registratie van een inrichting

 • Certificaat

EX.PFF.AA.03.01 (PDF) - (01/09/2016) ***Beschikbaar via Becert***

     
 

Registratie van (een) product(en)

 • Certificaat

EX.PFF.AA.04.02 (PDF) - (01/09/2016) ***Beschikbaar via Becert***

     
 

Voor sommige derde landen met name Argentinië, Brazilië, Chili, Ecuador, Nicaragua, Peru en Saoedi-Arabië, kan op vraag van de operator bij het certificaat voor registratie van een product een bijkomende certificering worden afgeleverd, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. De operator die een dergelijke bijkomende certificering wenst, dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor registratie van een product, een verklaring op erewoord van de producent te voegen, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. Het nummer van het certificaat voor registratie van een product dient vermeld te worden onder "Bijkomende certificering voor".

     
 

Bijkomende certificering

 • Certificaat

EX.PFF.AA.11.01  (PDF) - (24/12/2013)

     
 
Sommige landen leggen op dat het certificaat is opgesteld in hun eigen landstaal. Hieronder vindt u de algemene modellen van certificaten waaraan een Russische vertaling werd toegevoegd. Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat.
     
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddellen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat

EX.PFF.AA.14.01 (PDF) - (19/11/2013) ***Beschikbaar via Becert***

     
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddellen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat

EX PFF AA 08 01 (PDF) - (19/11/2013) ***Beschikbaar via Becert***

     
 

Registratie van een inrichting

 • Certificaat

EX.PFF.AA.09.01- (13/12/2013) ***Beschikbaar via Becert***

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier

     
 

Registratie van (een) product(en)

 • Certificaat

EX.PFF.AA.10.01 - (13/12/2013) ***Beschikbaar via Becert***

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier

     
 

Sommige landen leggen op dat het certificaat is opgesteld in hun eigen landstaal. Hieronder vindt u de algemene modellen van certificaten waaraan een Spaanse vertaling werd toegevoegd. Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat.

     
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddellen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat

EX.PFF.AA.15.01  (PDF) - (29/03/2018) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie

IB.PFF.AA.15.01 - in revisie

     
 
U kan zelf de certificaten invullen en per mail versturen.Naar boven


Specifieke informatie, per land

  U kan zelf de certificaten hieronder invullen en per mail versturen.

 
Landen :Algerije (DZ)

Minerale dicalciumfosfaat

 • Certificaat :

EX.PFF.DZ.07.01 - (06/01/2016)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.DZ.07.01 - (06/01/2016)

   

Voormengsels (bv. vitaminen complexen, mineralen complexen, vitaminen-mineralen complexen)

 • Certificaat :

EX.PFF.DZ.08.01 - (06/01/2016) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.DZ.08.01 - (06/01/2016)

   

Specifieke modellen van certificaten vereist voor visvoeders en melkvervangers (certificaten nog in ontwikkeling)


 
Australië (AU)

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.AU.01.01 - (14/12/2017) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.AU.01.01 - (14/12/2017)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.AU.02.01 - (14/12/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.AU.02.01 - (14/12/2017)


 
Bangladesh (BD)

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.BD.01.01 - (08/03/2018) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.BD.01.01 - (08/03/2018)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.BD.02.01 - (08/03/2018) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.BD.02.01 - (08/03/2018)

   

 

Bosnië en Herzegovina (BA)

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorpsrong

   

Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

Bijlage aan het certificaat - (13/03/2014)

   

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

   
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. verwerkte dierlijke eiwitten, melkproducten, hondenkluiven, blikvoeder voor gezelschapsdieren, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV - (04/09/2015)

 

Brazilïe (BR)

Diervoeders met melkproducten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.BR.02.03 - (29/10/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.BR.02.03 - (23/09/2014)

   

Meel en olie van aquatische dieren voor diervoeding

 • Certificaat :

EX.PFF.BR.03.05 - (2013/08/09)

 • Instructie :

IB.PFF.BR.03.05 - (22/06/2016)

   

Registratie van een Belgische diervoerderinrichting

 • Certificaat :

EX.PFF.BR.05.01 - (2013-10-29)

 • Instructie :

IB.PFF.BR.05.01 - (29/10/2013)

   

Geëxtrudeerde of gepelletiseerde diervoeders

 • Certificaat :

EX.PFF.BR.06.03 - (15/02/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.BR.06.03 - (15/02/2017)


 

Brunei Darussalam (BN)

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren bevattend producten van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.BN.01.01 - (20/06/2017) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.BN.01.01 - (20/06/2017)

   

Voeders voor gezelschapsdieren zonder producten van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.BN.02.01 - (17/05/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.BN.02.01 - (17/05/2017)

   

 

Canada (CA)

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.CA.01.01 - (12/02/2014) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.CA.01.01 - (12/02/2014)

   

Hittebehandelde voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

CA_Processed Pet Food- (04/06/2018)

 • Instructie :

IB.PFF.CA.04.01 - (08/02/2017)

Aandacht: Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES-applicatie. Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”.

   

Voeders voor siervogels die producten van dierlijke oorsprong bevatten

Aandacht: Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES-applicatie. Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”.


 

Chili (CL)

Voeder voor gezelschapsdieren/hondenkluiven

IB.PFF.CL.01.02 - (14/12/2016)

Aandacht: Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES-applicatie. Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”.

   

Bloedmeel en gedroogde bloedproducten afkomstig van runderen, varkens en/of pluimvee bestemd voor diervoeding

 • Certificaat :

EX.PFF.CL.02.01 - (13/07/2016) ! Verplicht via Becert !

 • Instructie :

IB.PFF.CL.02.01 - (13/07/2016)

   

Verenmeel

 • Certificaat :

EX.PFF.CL.03.01 - (03/08/2018) 

 • Instructie :

IB.PFF.CL.03.01 - (03/08/2018)

   

 

China (CN)

Voeders voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong -

 • Certificaat :

EX.PFF.CN.01.01 - (25/10/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.CN.01.01 - (06/06/2018)

   

Additieven en voormengsels:

Het FAVV heeft in december 2017 van AQSIQ een vragenlijst ontvangen voor het opstarten van de procedure voor het bekomen van een protocol voor de export van additieven en voormengsels vanuit België naar China. Informatie van de geïnteresseerde bedrijven is vereist voor het invullen van deze vragenlijst.

Instructies voor het indienen van een dossier, ten laatste op 30 maart 2018, zijn beschikbaar in het document IB.CN.03.01.

 • Instructie :

IB.CN.03.01 - (06/02/2018)


 

Colombia (CO)

Voeders voor gezelschapsdieren (honden en katten) bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat

EX.PFF.CO.01.02 - (05/04/2017)

 • Instructie

IB.PFF.CO.01.02 - (31/05/2017)


 
Douane-unie (C-U) / Euraziatische Economische Unie (EEU)
Kazachstan
Russische Federatie
Wit-Rusland
   
Armenië

 

Ecuador (EC)

Additieven, voormengsels en mengvoeders

Vanaf oktober 2018 zal de invoer in Ecuador enkel nog zijn toegestaan vanuit landen en bedrijven die voorafgaand door de bevoegde overheid van Ecuador zijn goedgekeurd (zie instructie voor meer gedetailleerde informatie inzake het aanvragen van een bedrijfsgoedkeuring).

 • Instructie :

IB.PFF.EC.01.01 – (06/06/2018)


 

Filippijnen (PH)

Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel

 • Certificaat :

EX.PFF.AA.05.03 - (25/09/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.PH.01.01 - (17/10/2017)

Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr.  2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist - (05/02/2016)


 

Hong-Kong (HK)

Voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.HK.01.02 - (17/01/2017) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.HK.01.02 - (17/01/2017)


 
India (IN)

Voeder voor garnalen

 • Certificaat :

EX.PFF.IN.02.02 - (03/07/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.IN.02.02 - (14/09/2016)

   

Voeders voor honden en/of katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten

IB.PFF.IN.03.02 - (29/08/2018)

   

Verwerkt verenmeel

IB.PFF.IN.04.01 - (08/12/2017)

   

Voor zover ons bekend, worden de invoereisen steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. De invoervergunning legt specifieke invoervoorwaarden op. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending.

In geval van export van diervoeders voor dewelke de Indische autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hierboven vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Indische autoriteit voor het betreffende product (17/12/2015)


 

Indonesië (ID)

Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden

 • Certificaat :

EX.PFF.ID.01.02 - (29/04/2016) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.ID.01.02 - (15/01/2019)

   

Voeders voor gezelschapsdieren (uitgezonderd honden en katten) die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden

 • Instructie :

IB.PFF.ID.02.01 - (15/01/2019)


 

Ijsland (IS)

Diervoeders die melk of melkderivaten bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.IS.01.01 - (13/12/2013)   ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.IS.01.01 - (13/12/2013)


 

Israël (IL)

Opgelet !!!
In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.

De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd

 • Certificaat van registratie van een Belgische inrichting :

EX.PFF.IL.01.05 - (01/07/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.IL.01.05 - (05/01/2018)

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd

 • Dierenarts certificaat :

EX.PFF.IL.02.07 - (09/11/2016)   ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.IL.02.07 - (05/01/2018)

   
 

Verklaring voeder voor gezelschapsdieren

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België

 • Certificaat voor een Belgisch magazijn :

EX.PFF.IL.11.01 - (25/03/2015) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.IL.11.01 - (25/03/2015)

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België

 • Dierenarts certificaat :

EX.PFF.IL.12.01 - (25/03/2015)  ***Disponible sur Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.IL.12.01 - (25/03/2015)

   

Visvoeders geproduceerd in België - Certificaat van registratie van een inrichting

 • Certificaat :

EX.PFF.IL.09.01 - (26/02/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.IL.09.01 - (15/12/2015)

   

Visvoeders geproduceerd in België - Dierenarts certificaat

 • Certificaat :

EX.PFF.IL.10.02 - (12/03/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.IL.10.02 - (15/12/2015)

   
 

Visvoeders geproduceerd in een derde land - Dierenarts certificaat

 • Certificaat :

EX.PFF.IL.14.01 - (08/04/2015) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.IL.14.01 - (08/04/2015)

   

Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.AA.04.02 - (23/12/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.IL.13.01 - (23/12/2014)

   

Specifieke modellen van certificaten vereist voor hondenkluiven, melkvervangers en diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong (certificaten nog in ontwikkeling).


 

Japan (JP)

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.JP.01.01 - (13/11/2015) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.JP.01.01 - (30/06/2017)

   

Melkproducten bestemd voor diervoeding en/of diervoeders die melkproducten bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.JP.02.01 - (13/12/2018)

 • Instructie :

IB.PFF.JP.02.01 - (13/12/2018)

   
Collageen en gelatine ***Beschikbaar via Becert***

 

Kosovo (XK)

Een specifiek certificaat is vereist voor diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV.

(11/07/2017)

   

Voeders voor gezelschapsdieren/hondenkluiven die producten van dierlijke oorsprong bevatten


 

Macedonië (MK)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2019.

Diervoeders (mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels) uitgezonderd visvoeder

 • Certificaat :

EX.PFF.MK.01.01 - (27/07/2012) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.MK.01.01 - (20/01/2015)

   

Visvoeder

 • Certificaat :

EX.PFF.MK.02.01 - (28/06/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.MK.02.01 - (20/01/2015)

   

Melk, melkproducten en melkderivaten

 • Certificaat :

EX.PFF.MK.03.01 - (27/02/2014)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.MK.03.01 - (27/02/2014)

   

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

 • Certificaat :

EX.PFF.MK.04.01 - (18/03/2014)   ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.MK.04.01 - (05/01/2018)

   

Hondenkluiven :

 • Certificaat :

EX.PFF.MK.06.01 - (12/01/2018)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.MK.06.01 - (12/01/2018)


 

Marokko (MA)

Diervoeders

 • Certificaat :

EX.PFF.MA.02.03 - (10/01/2017)

Bijlage aan het certificaat - (10/01/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.MA.02.03 - (10/01/2017)

   

Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.MA.03.01 - (16/07/2014)

Bijlage aan het certificaat - (16/07/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.MA.03.01 - (16/07/2014)

   

Gelatine

Een specifiek certificaat voor de export van gelatine bestemd voor diervoeding is noodzakelijk. Geïnteresseerde operatoren kunnen zich melden bij de LCE voor de ontwikkeling van dit certificaat en bijbehorende instructiebundel (14/02/2017)


 

Mexico (MX)

Voeding voor gevogelte, runderen, varkens, katten en honden met ingrediënten afkomstig van runderen, geiten, schapen, varkens of aquatische dieren
 • Certificaat :

Certificaat in ontwikkeling (28/05/2018)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Voor diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong kan het algemeen certificaat (EX.PFF.AA.06.03) worden afgeleverd op risico van de exporteur (zie ‘Aanverwant document 4’ van de instructie tot certificering), met vermelding van de gegevens van de fabrikant als aanvullende verklaring (28/05/2018)


 

Montenegro

 

 

Montenegro integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (19/09/2018)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

De bevoegde overheid van Montenegro heeft meegedeeld dat in afwachting van de uitwerking van een specifiek model voor de export van deze producten naar Montenegro, export is toegestaan met het bilateraal certificaat voor de export van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong (uitgezonderd blikvoeder) naar Servië (EX.PFF.RS.03.01). In de titel van het certificaat dient Servië te worden doorgehaald en te worden vervangen door Montenegro met paraaf en stempel van de certificerende agent (19/09/2018).


 

Nieuw Caledonië (NC)
Diervoeders van dierlijke oorsprong
 • Certificaat :

EX.PFF.NC.02.01 - (29/07/2015)

Bijlage EX.PFF.NC.02.01 - (29/07/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.NC.02.01 - (29/07/2015)


 

Nieuw-Zeeland (NZ)

Diervoeders die hittebehandelde melk of melkproducten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.NZ.01.01 - (12/12/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.NZ.01.01 - (12/12/2013)


 

Oekraïne (UA)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2019.

   

Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong

 • Instructie :

IB.PFF.UA.02.01 - (12/12/2016)

 • Certificaten :

EX.PFF.UA.03.03 - Diervoeders die in België werden geproduceerd - (29/01/2015) ***Beschikbaar via Becert***

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (19/09/2018)

EX.PFF.UA.04.02 - Diervoeders die buiten België geproduceerd zijn - (29/06/2016) ***Beschikbaar via Becert***

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong, uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren

 • Certificaat :

EX.PFF.UA.05.03 - (24/08/2017)  ***Beschikbaar via Becert***

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (19/09/2018)

 • Instructie :

IB.PFF.UA.05.03 - (24/08/2017)


 

Panama (PA)

Melkvervangers

 • Certificaat :

EX.PFF.PA.01.01 - (09/09/2014) ***Beschikbaar via Becert***

   

Voeders voor vissen die schaaldieren en/of schaaldierproducten bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.PA.02.01 - (28/05/2015) ***Beschikbaar via Becert***


 

Peru (PE)

Bloedproducten    ***Beschikbaar via Becert***

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België

   
Collageen en gelatine

 


Servië (RS)
 

Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. visolie, bloedproducten, verwerkte dierlijke eiwitten, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV.

   

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.03.01 - (02/04/2014)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.RS.03.01 - (15/10/2014)

   

Blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.04.01 - (27/06/2014)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.RS.04.01 - (27/06/2014)

   

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.05.01 - (29/01/2015) 

 • Instructie :

IB.PFF.RS.05.01 - (29/01/2015)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.06.01 - (20/07/2016)  ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.RS.06.01 - (14/12/2017)

   
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt - (27/07/2017)
   

Bloedproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.10.01 - (09/05/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.RS.10.01 - (09/05/2017)

   

Verwerkte dierlijke eiwitten

 • Certificaat :

EX.PFF.RS.11.01 - (13/12/2018)

 • Instructie :

IB.PFF.RS.11.01 - (13/12/2018)


 

Seychellen (SC)

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.SC.01.01 - (05/09/2017)   ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.SC.01.01 - (05/09/2017)


 

Singapore (SG)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.SG.01.02 - (14/07/2016) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.SG.01.02 - (14/09/2016)


 

Thailand (TH)

Thailand legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).

Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Thailand.

Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Thailand, dient deze operator de exportvoorwaarden van Thailand voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)

   

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers en bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel

 • Certificaat :

EX.PFF.TH.01.01 - (07/08/2014)

 • Instructie :

IB.PFF.TH.01.01 - (12/09/2017)


 

Taiwan (TW)

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong (m.u.v. honden- en kattenvoeder dat ingrediënten afkomstig van evenhoevigen en/of pluimvee
bevat)

 • Certificaat :

EX.PFF.TW.03.05 - (06/09/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.TW.03.05 - (06/09/2017)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.TW.02.01 - (27/11/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.TW.02.01 - (08/04/2015)

   

Voeder voor honden en katten dat ingrediënten van evenhoevigen en/of pluimvee bevat

 • Certificaat :

EX.PFF.TW.04.03 - (08/11/2017) ! Verplicht via Becert !

 • Instructie :

IB.PFF.TW.04.03 - (08/11/2017)


 

Tunesië (TN)
Voor de export van verwerkt voeder of blikvoeder voor gezelschapsdieren worden specifieke modellen van certificaten gevraagd door de bevoegde overheid van Tunesië. In geval van exportinteresse, kan de operator een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij zijn LCE. (18/08/2017)
   

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd diervoeders voor gezelschapsdieren

 • Certificaat :

EX.PFF.TN.01.01 - (12/09/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.TN.01.01 - (12/09/2017)


 

Turkije (TR)
 

Opgelet !

Door de bevoegde overheid van Turkije wordt gevraagd om naast het containernummer of de identificatie van de vrachtwagen ook het zegelnummer te vermelden op het certificaat.

   

Indien de geldigheid niet vermeld wordt op het certificaat, zal deze 7 dagen bedragen voor luchttransport (vanaf de datum die vermeld wordt op het certificaat), 15 dagen voor transport via de weg, 30 dagen voor transport via het spoor en 60 dagen voor zeetransport.

   

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten

EX.PFF.TR.01.05 - (02/08/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.TR.01.05 - (18/07/2017)

   

Blikvoeder voor gezelschapsdieren

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.05.01 - (01/07/2014) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.TR.05.01 - (14/08/2014)

   

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.06.02 - (06/07/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.TR.06.02 - (05/01/2018)

   

Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.07.03 - (02/08/2016) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.TR.07.03 - (02/08/2016)

   

Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten   ***Beschikbaar via Becert***

   

Een specifiek model van certificaat is vereist voor visolie. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van het certificaat indienen bij het FAVV.

   
Gesmolten vet

 

Verenigde Arabische Emiraten (AE)
We wensen alle operatoren te informeren dat er momenteel een zending geblokkeerd is aan de grens met Abu Dhabi. Volgens de informatie,  momenteel ter onze beschikking, zijn er bijkomende verklaringen nodig op het algemeen certificaat. We raden operatoren aan om bij de AE te verifiëren of het algemeen certificaat, zonder bijkomende verklaringen, aanvaard zal worden. (27/04/2017)

 

Verenigde Staten (US)

Varkensgelatine

   

Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.US.02.01 - (05/12/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.US.02.01 - (10/03/2017)


 

Vietnam (VN)
   

Vietnam legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).

Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Vietnam.

Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Vietnam, dient deze operator

de exportvoorwaarden van Vietnam voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)

   

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet herkauwers bestemd voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren en/of voor de vervaardiging van voeders voor aquacultuurdieren

 • Certificaat :

EX.PFF.VN.01.02 - (25/10/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.VN.01.02 - (08/02/2018)

   
Lijst van Belgische inrichtingen - (16/02/2017)

 

Zuid-Afrika (ZA)

De invoervoorwaarden worden steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika afgeleverd werd voor de producten van de zending.

In geval van export van diervoeders voor dewelke de Zuid-Afrikaanse autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hieronder vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteit voor het betreffende product. (15/03/2018)

   

Voeders voor gezelschapsdieren die eiproducten bevatten en die geproduceerd werden in België

 • Certificaat :

EX.PFF.ZA.07.01 - (12/12/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.ZA.07.01 - (12/12/2016)

   

Diervoeders die melk of op melk gebaseerde producten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.ZA.06.02 - (12/12/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.ZA.06.02 - (12/12/2013)

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die geproduceerd werden in de VS en die producten van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.ZA.01.02 - (17/06/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.ZA.01.02 - (12/01/2018)

   

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die in Frankrijk geproduceerd worden en die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd producten van herkauwers en konijnen

 • Certificaat :

EX.PFF.ZA.05.01 - (17/06/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.ZA.05.01 - (17/06/2015)

   

Voeders voor gezelschapsdieren van pluimvee en/of varkens en/of materiaal van schapen van Australische/Nieuw- Zeelandse origine en/of eieren en/of vis
en/of zuivelproducten

 • Certificaat :

EX.PFF.ZA.08.01 - (16/11/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.ZA.08.01 - (16/11/2017)

   

 

Zuid-Korea (KR)

Gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong

 • Certificaat :

EX.PFF.KR.02.01 - (27/07/2017)  

 • Instructie :

IB.PFF.KR.02.01 - (27/07/2017)

   

Niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong

 • Certificaat:

EX.PFF.KR.03.02 - (16/03/2018)

 • Instructie:

IB.PFF.KR.03.02 - (16/03/2018)

   

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie  |   Laatst bijgewerkt op 15.01.2019  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet