Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen >Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie


Afrikaanse varkenspest
U vindt nu alles wat u wil weten over de varkenspest op een nieuwe website !
BECERT : Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten

  !!! OPGELET : Algemene verplichting !!!
Vanaf 01/01/2019 worden alle certicaten die beschikbaar zijn in Becert enkel nog afgeleverd via Becert
.
Disclaimer voor de uitvoerder
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

  Instructie voor export van VDE en producten die VDE bevatten (PDF) - (25/07/2017)
     
  Aanvraagformulier zegelcontrole - Export VDE van herkauwers (WORD) - (25/07/2017)


Naar boven


Algemene certificaten

 

Het hieronder vermeld certificaat werd niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en is dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte  nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie IB.PFF.AA.16.01).

   
 

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen en/of bodemverbeterende middelen die

verwerkte dierlijke producten bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.AA.16.01 (01/03/2017)

 • Instructie :

IB.PFF.AA.16.01 - (01/03/2017)

     
  Het hieronder vermeld certificaat werd niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en is dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte  nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie IB.PFF.AA.12.03).
     
 

Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten

 • Certificaat :

EX.PFF.AA.12.03 - (24/01/2018) ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.AA.12.03 - (24/01/2018)Naar boven


Landspecifiek gedeelte


 
Landen :Bosnie-Herzegovina
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
 • Certificaat :

EX.PFF.BA.04.01 (26/06/2015)   ***Beschikbaar via Becert***

 • Instructie :

IB.PFF.BA.04.01 - (14/02/2018)

   
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. verwerkte dierlijke eiwitten, behandelde huiden, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (14/10/2015)Canada
Een specifiek model van certificaat is vereist voor de export naar Canada van onbewerkte dierlijke producten en bijproducten bestemd voor de farmaceutische industrie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Canada en is beschikbaar via de TRACES applicatie. In geval van exportinteresse van een operator kan hij de LCE contacteren om na te gaan of het certificaat kan worden afgeleverd voor de betrokken producten (03/09/2015)

 

Macedonia
Behandelde huiden van hoefdieren

 

Marokko

Organische meststoffen

 • Certificaat :

EX.PFF.AA.07.01 - (11/06/2013)

 • Instructie :

IB.PFF.AA.07.01 - (25/10/2016)

   
Dierlijke bijproducten bestemd voor de cosmetische industrie
 • Certificaat :

EX.PFF.MA.01.01 - (11/06/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.MA.01.01 - (25/10/2016)

   

Behandelde wol

 • Certificaat :

EX.PFF.MA.04.01 - (18/02/2015)

Bijlage aan het certificaat - (18/02/2015)

 • Instructie :

IB.PFF.MA.04.01 - (18/02/2015)


 

Peru
Collageen en gelatine

 

Servië
 

Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. visolie, bloedproducten, verwerkte dierlijke eiwitten, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV.

   
Huiden van evenhoevigen
   

Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten

   

Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt


 

Taiwan

Organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van New Castle Disease bij pluimvee in België

 • Certificaat :
 • EX.PFF.TW.05.01 (PDF) (03/08/2016)
 • Instructie :
 • IB.PFF.TW.05.01 (PDF) (05/06/2018)

 

Turkije
 

Opgelet !!!

In afwachting van een aanpassing van de instructiebundel wordt door de bevoegde overheid van Turkije gevraagd zowel het container- als het zegelnummer te vermelden op het certificaat.

   
Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten    ***Beschikbaar via Becert***
   

Behandelde schapenwol

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.09.01 (PDF) (09/09/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.TR.09.01 (PDF) (24/02/2017)

   

Organische meststoffen en/of bodemverbeteraars die
verwerkte dierlijke producten bevatten (uitsluitend categorie 3-materiaal)

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.10.01 - (22/09/2016)

 • Instructie :

IB.PFF.TR.10.01 - (22/09/2016)

   

Wolvet bestemd voor de cosmetische industrie

 • Certificaat :

EX.PFF.TR.11.01 (PDF) (07/03/2018)

 • Instructie :

IB.PFF.TR.11.01 (PDF) (07/03/2018)

   

Gesmolten vet

 
   

 

Vietnam
Behandelde huiden van herkauwers

 

Wit-Rusland

Specifiek voor export naar Wit-Rusland van dons van gevogelte en pluimen : de handel is tijdelijk niet toegelaten  omwille van New Castle Disease voor goederen die vertrekken vanuit Oost-Vlaanderen. (11/09/2018)

http://www.dvpn.gov.by/kscms/uploads/editor/file/05_17_1996.pdf


 

Zuid Afrika
Runderserum van niet-Belgische oorsprong

 

Zuid-Korea
Huiden van evenhoevigen
 • Certificaat :
  EX.VTB.KR.01.01 (PDF) (08/07/2008)

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België - (18/09/2018)

 • Instructie :
 • IB.KR.01 (PDF) (08/07/2008)
   
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkte:07.11.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet