Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Zuid-Korea > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Zuid-Korea

VARKENSVLEES

Certificaten

EX.VTP.KR.01.04 (PDF) (02/02/2016) ! Verplicht via Becert !

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van ASF - (18/09/2018)

   

Instructie

IB.KR.01.04 (PDF) (05/12/2017)

   

VKI

Exportvoorwaarden varkens - (30/06/2017)

   
Registration of Foreign Establishment  - (22/09/2017)
   

Checklijst voor de erkenningsaanvraag

   

Checklijsten  voor het bezoek voor de erkenningsaanvraag (FAVV) en het jaarlijkse behoud van de erkenning (OCI) :

  • Voor slachthuizen :

CL.VTP.KR.01.02 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

  • Voor uitsnijderijen :

CL.VTP.KR.01.03 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

  • Voor verwerkingsbedrijven

CL.VTP.KR.01.04 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

  • Voor koelhuizen

CL.VTP.KR.01.05 (WORD) - (05/04/2017)

Vertaling naar het NL (WORD) - (05/04/2017)

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.09.2018  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet