Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Zuid-Korea > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Zuid-Korea

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

 

OPGELET!!

Een officiĆ«le kopie moet afgeleverd worden samen met het certificaat. De vermelding “Eensluidend verklaarde kopie bestemd voor QIA / Certified copy designated for QIA” moet worden aangebracht op het certificaat. Voor het afleveren van de officiĆ«le kopie wordt er verwezen naar de van toepassing zijnde procedure.

   
 

Certificaat

EX.VTP.AA.14.xx  (PDF)  (27/04/2017)  ! Verplicht via Becert !

   
Instructie
IB.KR.04.00 (PDF) (27/04/2017)
   
Registratieformulier (02/03/2017)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2018  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet