Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > BECERT
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


BECERTInleiding

 

BECERT is een applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen.

In 2011 werd gestart met het project BECERT dat als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.

BECERT zal :

 • het elektronisch aanvragen, creëren, opslaan, afdrukken, afleveren en raadplegen van certificaten mogelijk maken,
 • alle informatie gerelateerd aan certificaten registreren in één databank,
 • gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt zijn,
 • door koppelingen met andere databanken, de kwaliteit van de gegevens verbeteren, zoals BOOD, Adminlight, Foodweb et Tralink.

In een eerste fase zal BECERT gebruikt worden voor exportcertificering; in een latere fase ook voor importcertificaten. Het toevoegen van de digitale handtekening zal eveneens geïntegreerd worden zodat volledige elektronische transfer naar derde landen mogelijk wordt.

Certificaten beschikbaar in BECERT

 
 
Lijst van certificaten beschikbaar in Becert
Handleidingen

  Quick start fiches :
   
 • QS 2 V5
Nieuw exportcertificaat aanvragen (Word)
   
 • QS 3 V2
Mijn voorkeuren instellen (Word)
   
 • QS 4 V2
De functie : In naam van (Word)
   
 • QS 5 V4
Confirmatie (Word)
   
 • QS 6 V4
Dashboard (Word)
   
 • QS 7 V3
Aanvraag vervolledigen (Word)
   
 • QS 8
Gegevens invullen (Word)
   
 • QS 9
Ingevulde gegevens wijzigen of verwijderen (Word)
   
 • QS 10 V3
Annulatie van een aanvraag (Word)
   
 • QS 11 V4
Takenpaneel (Word)
   
 • QS 12 V4
Annulatie en vervanging van een afgeleverd certificaat (Word)
   
 • QS 13
icoon (Word)
   
 • QS 14
historiek bekijken (Word)
   
 • QS 15
gegevens kopiëren (Word)
   
 • QS 16
Registratie van een inrichting/product (PFF) (PDF)
   
 • QS 17
Commentaren (PDF)
     
  FAQ :
   
 • FAQ 1
Ik ben ingelogd maar kan geen nieuwe aanvraag indienen. Het tabblad “nieuwe aanvraag” verschijnt niet (PDF)
   
 • FAQ 2
Ik heb gegevens ingegeven en deze gegevens zijn niet bewaard.  De aanvraag werd nog niet overgemaakt aan de LCE .(PDF)
   
 • FAQ 3
Ik wens de gegevens te wijzingen van een certificaat dat reeds is doorgestuurd naar de LCE en deze gegevens worden niet gesaved (PDF)
   
 • FAQ 4
Ik zoek een buitenlandse trader, maar kan deze niet terugvinden (PDF)
   
 • FAQ 5
Ik voeg bijlagen toe, maar de bijlagen verdwijnen (PDF)
     
     
  Audiovisuele publicatie voor BECERT

Fytosanitair certificaat:


     
     
   
Algemeen melk en zuivelproducten:

     
     
   
Voedingsmiddelen:

Technische documenten (System to system)

 

BECERT is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing voor het afleveren van sanitaire en fytosanitaire exportcertificaten (derde landen).


De toepassing stelt de exporteurs in staat om hun aanvragen voor certificaten elektronisch door te geven.

Op basis van deze aanvragen kunnen de Locale controle-eenheden (LCE) en de certificerende agenten controles organiseren en certificaten uitschrijven. Hiervoor werd een BPR (Business Process Reengineering) opgemaakt (alleen in het Nederlands) die de huidige situatie in beeld brengt en de toekomstige visie weergeeft. Op basis van deze BPR schreef onze informatica dienst (IT) een FA (functionale analyse) om de applicatie te ontwikkelen (deze is alleen beschikbaar in het Frans).


  Business Process Reengineering (BPR) (PDF)(versie 1.21 - 05/2011)
  Analyse fonctionnelle - Processus opérationnels (PDF) (FR) (Versie 1.11 - 12/06/2012)
     
 

Informatie over de automatische transmissie naar het FAVV van aanvragen voor certificaten vanaf het computersysteem van de inrichting (system to system)

 

(BeCert API) Application Programming Interface (EN) - (27/09/2018)

Indien u geïnteresseerd bent in de API, neemt u best contact op met het FAVV via het volgende adres : becert@favv.be

Communicatie met het FAVV betreffende alleen BECERT

 
Ter vergemakkelijking en centraliseren van de communicatie met het FAVV werd er een generieke adres gemaakt. Elk verzoek voor deelname aan de testen, elke vraag die niet beantwoord wordt op deze pagina van de site of uw suggesties kunnen worden verzonden naar het volgende adres : becert@favv.be
HELPDESK

 

Indien u vragen heeft over het gebruik van BECERT of problemen ondervindt, kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend e-mailadres : becertsupport@favv.be

De helpdesk is elke werkdag open van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Gelieve in uw e-mail een telefoonnummer te vermelden waarop u tijdens de openingsuren bereikbaar bent, zodat de helpdesk u, indien nodig, kan contacteren.
     
 


BECERT : oefenomgeving (EDU)
     
 

Testsessie (PDF) (30/11/2017)

Opgelet

Deze omgeving wordt ter beschikking gesteld om de applicatie uit te proberen en om er mee te leren werken.  De ingevoerde gegevens zullen nooit worden overgemaakt aan de LCE, ook niet nadat u op het laatste scherm op de knop “beëindigen” heeft geklikt. 

De oefenomgeving is voorts wel identiek aan de productieomgeving (de omgeving waarin u werkt met reële gegevens en waarbij de gegevens door de LCE ook zullen worden verwerkt).

Link naar de oefenomgeving EDUOnze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.12.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet