Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en toelatingsvoorwaarden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Erkennings- en toelatingsvoorwaarden


  De pagina’s “Erkenningsvoorwaarden” en “Toelatingsvoorwaarden” voor de inrichtingen opgenomen in de bijlagen II en III van het koninklijk besluit van 16/01/2006 bieden aan de kandidaat-operatoren een richtinggevend kader die toelaten de aanvraag te vergemakkelijken.

In uitvoering van artikel 4 § 3. van genoemd koninklijk besluit wordt tevens een overzicht gegeven van de bijkomende informatie die per type van inrichting bij de aanvraag dient verstrekt te worden.

Per type inrichting wordt tevens een overzicht van de belangrijkste “verticale” wettelijke voorschiften van toepassing voor de sector. De opgenomen teksten zijn louter indicatief en richtingaangevend en vervangen geenszins het wettelijke kader.


Erkenningsvoorwaarden
   
Toelatingsvoorwaarden


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet