Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Dierlijke productenHygiënewetgeving
 
Erkende inrichtingen (waar levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden gehanteerd)
   

Handel in dierlijke producten
- Intracommunautaire handel

- Invoer

- Export :
     - Producten voor humane consumptie
     - Producten niet geschikt voor humane consumptie
     - Sperma, embryo's, broedeieren en eicellen

   
Omzendbrieven
   Informatie per productsoort

  Eieren
  Honing
  Insecten
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Melk en colostrum
  Sperma, eicellen en embryo's
  Verse vis, schaal- en schelpdieren
  Vlees (als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, pluimvee, konijnen (lagomorfen), wild)
  Vrij Wild

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet