Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Diervoeders > Producten van dierlijke oorsprong
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Veevoeder: producten van dierlijke oorsprong


 

Voor de producten van dierlijke oorsprong die nog wel gebruikt mogen worden als dierenvoeder, gelden zeer strenge voorwaarden.

Welke producten nog gebruikt mogen worden in diervoeding, wordt hernomen in verordening (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001 die de regels vastlegt voor de preventie, de bestrijding en de uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) (de geconsolideerde wetgeving raadplegen).

Die regels omvatten onder meer maatregelen inzake toezicht, diervoeding, snelle opsporing, isolatie, slacht en destructie.

De verordening verbiedt het gebruik van dierlijke producten in diervoeders. Als afwijking hierop worden een aantal dierlijke producten toegelaten in de diervoeders.

Samenvatting van de toegelaten en niet toegelaten dierlijke producten in diervoeders

Om gebruikt te kunnen worden als diervoeder, moeten de hierboven genoemde producten meestal eerst een behandeling ondergaan. Hoe deze producten moeten behandeld worden, is vastgelegd in verordening (EG) nr. 1069/2009 (de “dierlijke bijproducten verordening”) en zijn implementatie verordening (EU) nr. 142/2011. Deze verordening bepaalt de voorwaarden voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, verwerken, gebruiken, verwijderen of in de handel brengen van alle producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.

  Lijsten verordening (EG) nr. 999/2001

Specifieke informatie over dierlijke bijproducten 
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.07.2017   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet