Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Vrij wild > Symposium en Newsletter «Gekwalificeerde Personen»
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Symposium en Newsletter « Gekwalificeerde personen (GP) »   
Uitnodiging
Programma's
NewsletterUitnodiging

In het kader van de jacht behalen de jagers die geslaagd zijn voor een examen het statuut “Gekwalificeerd Persoon” [GP]. Dit geeft hen het recht het eerste onderzoek van geschoten wild uit te voeren, zoals bepaald in de wetgeving.


Het FAVV wil hen graag bedanken voor het werk dat ze in dit kader verrichten. Op deze manier dragen ze bij tot het waarborgen van de voedselveiligheid van het bij de jacht bekomen wild.


Deze “eerstelijnsactiviteit” is ook belangrijk voor de dierengezondheid.

Bepaalde ziektes, mogelijk reeds aanwezig bij vrij wild, kunnen namelijk overgedragen worden naar huisdieren (runderen, schapen, geiten, varkens, carnivoren, …), dit houdt een aanzienlijk sanitair risico in.

Als expert op het terrein, spelen de GP dus ook een rol in de eerste linie en waken ze u over de wisselwerking tussen huisdieren en vrij wild. Het FAVV wenst hen ook hiervoor sensibiliseren.

Met het oog op de verdere ontwikkeling en het onderhouden van hun kennis van voedselveiligheid over het bij de jacht bekomen wild, en van dierengezondheid inzake overdraagbare ziekten, wenst het FAVV de GP hierover regelmatig te informeren.

Om dit te kunnen bereiken, en op volledig vrijwillige basis, stelt het FAVV voor:

  1. Zich in te schrijven voor een Newsletter met relevante informatie over deze onderwerpen (zie hieronder). Deze Newsletter is beschikbaar voor alle geïnteresseerden.
  2. Deel te nemen aan één van de twee symposia die het FAVV in april 2018 organiseert, door zich te registreren via het online formulier. Deelname aan dit symposium is gratis. Enkel Gekwalificeerde Personen kunnen deelnemen aan één van volgende symposia :
    • Zaterdag 14 april 2018 in Merelbeke
    • Zondag 29 april 2018 in Namen

Gelieve ermee rekening te houden dat het aantal plaatsen beperkt is. Het Agentschap raadt dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

De registratie zal per e-mail bevestigd worden.Programma's

In het Nederlands

Zaterdag 14 april 2018 (Merelbeke) - inschrijving uiterlijk 30 maart 2018

Adres : Faculteit Diergeneeskunde - Auditorium Maximum

 Campus Merelbeke - Salisburylaan 133 - 9820 Merelbeke

09u30 : ontvangst met koffie

10u00 : inleiding

10u10 : Dr. J. Hooyberghs, adviseur, coördinator dierengezondheid bij het FAVV en Dr. K. Vanderschot, expert DG    Controlebeleid bij het FAVV : “GP: bewaking van de wisselwerking tussen vrij wild en huisdieren”

10u40 : Dr. P. Vander Roost, voorzitter van het IJO: “Historiek van de opleiding GP”

11u10 : Dr. K. Vanlauwe, Senior Inspecteur dierenarts bij de NVWA: “De GP-verklaring: Wat kwamen we zoal tegen?”

11u40 : Dr. ir. M. Vervaeke, expert wildziekten van ANB : “Ziektebewaking bij wilde dieren in Vlaanderen”

12u00 : broodjeslunch

In het Frans

Zondag 29 april 2018 (Namen) - inschrijving uiterlijk 13 april 2018

Adres : Faculté de Droit – Unamur - Auditorium D01 – Amphitéâtre Pierre Maon

 Rempart de la Vierge 5 - 5000 Namur

09h30 : ontvangst met koffie

10h00: inleiding (B. Petit, Voorzitter van Royal Saint-Hubert Club van België)

10h10 : Dr. JF Heymans (Hoofd van de Belgische veterinaire diensten, Directeur « dierengezondheid » bij het FAVV) :     « PF : la sentinelle à l’interface faune sauvage - faune domestique »

10h40 : Prof. A. Linden (Directeur van de netwerk ivm de sanitaire bewaking van de wilde fauna in het Waals Gewest): « PF : le pathologiste en action »

11h10 : Prof. J.M. Giffroy : « PF : historique d’une formation »

11h40 : vragen - antwoorden

12h00 : broodjeslunch

Newsletter

Het Agentschap stelt voor regelmatig een Newsletter te sturen met relevante informatie over deze onderwerpen.

Bij interesse is het mogelijk zich hiervoor te registreren via deze link.

Indien u zich wenst in te schrijven voor de andere Newsletters van het FAVV, meer bepaald over de dierengezondheid, kunt u deze link volgen.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bi12.03.2018 #EndDate -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet