Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Vrij wild > Symposium en Newsletter «Gekwalificeerde Personen»
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Symposium 2018 en Newsletter « Gekwalificeerde personen (GP) »   
Gekwalificeerde personen (en inschrijving Newsletter)
Presentaties van symposia 2018
ContactGekwalificeerde personen

In het kader van de jacht behalen de jagers die geslaagd zijn voor een examen het statuut “Gekwalificeerd Persoon” [GP]. Dit geeft hen het recht het eerste onderzoek van geschoten wild uit te voeren, zoals bepaald in de wetgeving.


Het FAVV wil hen graag bedanken voor het werk dat ze in dit kader verrichten. Op deze manier dragen ze bij tot het waarborgen van de voedselveiligheid van het bij de jacht bekomen wild.


Deze “eerstelijnsactiviteit” is ook belangrijk voor de dierengezondheid.

Bepaalde ziektes, mogelijk reeds aanwezig bij vrij wild, kunnen namelijk overgedragen worden naar huisdieren (runderen, schapen, geiten, varkens, carnivoren, …), dit houdt een aanzienlijk sanitair risico in.

Als expert op het terrein, spelen de GP dus ook een rol in de eerste linie en waken ze u over de wisselwerking tussen huisdieren en vrij wild. Het FAVV wenst hen ook hiervoor sensibiliseren.

Met het oog op de verdere ontwikkeling en het onderhouden van hun kennis van voedselveiligheid over het bij de jacht bekomen wild, en van dierengezondheid inzake overdraagbare ziekten, wenst het FAVV de GP hierover regelmatig te informeren.

Om dit te kunnen bereiken, en op volledig vrijwillige basis, stelt het FAVV voor zich in te schrijven voor een Newsletter met relevante informatie over deze onderwerpen (zie hieronder). Deze Newsletter is beschikbaar voor alle geïnteresseerden.Presentaties (en foto's) van symposia 2018

Zaterdag 14 april 2018 - Merelbeke

 

Presentaties

     Programma

     Presentatie FAVV

     Historiek van de opleiding GP - Dr. P. Vander Roost

     De GP-verklaring: wat kwamen we zoal tegen? - Dr. K. Vanlauwe

     Bawaking van ziekten bij in het wild levende dieren in Vlaanderen - Dr. Muriel Vervaeke

     Bijkomende info: African Swine Fever in wild boars - Czech Republic - P. Satran

Foto's

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Zondag 29 april 2018 - Namen

 

Presentaties

     Programma

     Presentatie FAVV

     PF: Le pathologiste en action - Prof. A. Linden

     Bijkomende info:African Swine Fever in wild boars - Czech Republic - P. Satran

     Histoire d'une formation - Prof. JM. Giffroy

Foto's

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Newsletter

Het Agentschap stelt voor regelmatig een Newsletter te sturen met relevante informatie over deze onderwerpen.

Bij interesse is het mogelijk zich hiervoor te registreren via deze link.Contact

jacht-chasse@favv-afsca.be
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bi11.06.2018 #EndDate -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet