Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Diergeneesmiddelen > BelVet-SAC rapport 2016
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

BelVet-SAC rapport 2016


 
Rapport en resultaten
Publiek rapport "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2016"
   

De cijfers van 2016 tonen gunstige en bemoedigende resultaten in de strijd tegen antibiotcaresistentie in de diergeneeskunde in België


Totaal gebruik van antibiotica
• 2015-2016 : - 4,8%
• Sinds 2011 : - 20%
Kritische antibiotica
• 2015-2016 : - 53%
• Sinds 2011 : - 56,1%
Gemedicineerde voeders met antibiotica
• 2015-2016 : - 29%
• Sinds 2011 : - 38,2%

Evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica (de uiteindelijke doelstelling)
Een duidelijk dalende tendens

Deze resultaten tonen aan dat het beleid en de samenwerking tussen het AMCRA, de overheid en de ondertekenaars van het Convenant “Antibiotica” van 30 juni 2016 wel degelijk vruchten afwerpen. De inspanningen in de strijd tegen antibioticaresistentie moeten echter actief worden voortgezet om de doelstellingen “2020”, waartoe alle betrokken partijen zich hebben verbonden, te behalen.

   

Presentaties van de persconferentie van 30/06/2017

Antibioticum gebruik en resistentie bij dieren in BelgiŽ: Resultaten 2016(PDF) - Prof. Jeroen Dewulf, voorzitter AMCRA
   
Het antibioticaconvenant : Realisaties van de partners in 2016 (PDF) Dr. Jean-François Heymans, Chief Veterinary Officer, België
   
Beleid ter bestrijding van antibioticaresistentie in België : Diergeneeskundige maatregelen in de context "One Health"(PDF) Dr. Jean-François Heymans, Chief Veterinary Officer, België
   
Persbericht "STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË: NIEUWE DALING VAN DE HOEVEELHEDEN GEBRUIKTE ANTIBIOTICA IN 2016 EN GUNSTIGE EVOLUTIE IN DE RESISTENTIE"

 

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet